Тендерийн урилга

Хайх

Хатуу хучилттай авто зам /5-р баг, Үйлдвэрийн хэсэг/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДУАДАСЗДТГ/20240101001/02/01
Төсөвт өртөг 960,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Автомашины зам, зогсоолын засвар шинэчлэлт /9-р баг 4.1, 4.2-р байр/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДУАДАСЗДТГ/20240101002/02/01
Төсөвт өртөг 500,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ОРАБӨСЗДТГ/20240202109/02/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Өв Арвайхээр 7-р цэцэрлэг Хүнсний тендер
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ӨВААХСЦ7/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 78,000,600₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Харуул хамгаалалтын зардал
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ДУАТХ/20240203013/02/01
Төсөвт өртөг 43,200,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ДГАХААГ/20240202063/02/01
Төсөвт өртөг 50,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хөргөлтийн төхөөрөмж нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр: Мэдээлэлхолбооны сүлжээ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МХС/20240102014/01/01
Төсөвт өртөг 291,598,125₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хүнсний тендер
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ӨВАССЕБС/20240102003/01/01
Төсөвт өртөг 165,748,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Электрод худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/20240102265/01/01
Төсөвт өртөг 314,185,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ОРАБӨСЗДТГ/20240202158/02/01
Төсөвт өртөг 70,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240202426/01/01
Төсөвт өртөг 50,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Чингэлэг ачигчийн сэлбэг, тос тослох материал худалдаж авах /XCMG/
Захиалагчийн нэр: Тавантолгой төмөр зам
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ТТЗ/20240102085/01/01
Төсөвт өртөг 410,308,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Түлш халаалт
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар АРАӨУСЗДТГ/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 32,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Тээвэр шатахуун
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРАХТГ/20240102002/01/01
Төсөвт өртөг 1,801,407,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж, автомашин /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЭМЯ/20240102078/01/01
Төсөвт өртөг 1,500,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Бичиг хэргийн материал худалдан авах
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ПНШНУГТЭ/20240102009/01/01
Төсөвт өртөг 75,200,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
ПЭ-500-180 сэлбэг
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДЦС4/20240102105/01/01
Төсөвт өртөг 322,477,470₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хавтант тэжээгчийн их засварт шаардлагатай сэлбэг, материал
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МРЦМ/20240102048/01/01
Төсөвт өртөг 230,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Ковш-50
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ХЭАМСЗДТГ/20240102016/02/01
Төсөвт өртөг 80,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Дэгдээхэй цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнс
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРАДЦ/20240102001/01/01
Төсөвт өртөг 144,657,400₮
Зарласан огноо 2024-02-28
ДУАДАСЗДТГ/20240101001/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
960,000,000₮
Төсөвт өртөг
ДУАДАСЗДТГ/20240101002/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
500,000,000₮
Төсөвт өртөг
ӨВААХСЦ7/20240202001/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
78,000,600₮
Төсөвт өртөг
ДУАТХ/20240203013/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
43,200,000₮
Төсөвт өртөг
МХС/20240102014/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
291,598,125₮
Төсөвт өртөг
ӨВАССЕБС/20240102003/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
165,748,000₮
Төсөвт өртөг
МЗХННУБТЗ/20240102265/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
314,185,000₮
Төсөвт өртөг
ТТЗ/20240102085/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
410,308,000₮
Төсөвт өртөг
АРАӨУСЗДТГ/20240202001/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
32,000,000₮
Төсөвт өртөг
ОРАХТГ/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
1,801,407,000₮
Төсөвт өртөг
ЭМЯ/20240102078/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
1,500,000,000₮
Төсөвт өртөг
ПНШНУГТЭ/20240102009/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
75,200,000₮
Төсөвт өртөг
ДЦС4/20240102105/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
322,477,470₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/20240102048/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
230,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХЭАМСЗДТГ/20240102016/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
80,000,000₮
Төсөвт өртөг
ОРАДЦ/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
144,657,400₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 3871)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.