Тендерийн урилга

Хайх

Соёлын төвийн өмнөх талбайн тохижилт
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар СЭАЦНСЗДТГ/20240201042/01/01
Төсөвт өртөг 44,499,200₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Тээвэр шатахуун
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар АРАӨУСЗДТГ/20240202008/01/01
Төсөвт өртөг 25,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Төрөл бүрийн хөрөө, хутганы ир *
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240102112/01/01
Төсөвт өртөг 231,214,756₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Булган сум, 2 дугаар сургууль/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар БШУЯ/20240102166/01/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Түлш халаалт
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар АРАӨУСЕБС/20240102001/01/01
Төсөвт өртөг 65,500,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Амьсгал, сонсгол хамгаалах хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240202883/01/01
Төсөвт өртөг 60,636,500₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Соёлын төвийн дээвэр, дотор гэрэлтүүлэг болон хэсэгчилсэн засвар /Баянхутаг/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ХЭАОНӨГ/20240101040/01/01
Төсөвт өртөг 479,800,000₮
Зарласан огноо 2024-02-07
Урилгын дугаар ХӨАМӨСЗДТГ/20240101024/01/01
Төсөвт өртөг 42,222,500₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЗГХЭГ/20240102016/01/01
Төсөвт өртөг 1,269,700,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240101715/01/01
Төсөвт өртөг 110,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Политехник коллежийн мэргэжлийн кабинет байгуулах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДУАХААГ/20240202043/01/01
Төсөвт өртөг 45,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Резин эдлэл худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/20240102006/03/01
Төсөвт өртөг 111,300,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Д49 дизель хөдөлгүүрийн сэлбэг худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 4 долоо хоног
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/20240102222/01/01
Төсөвт өртөг 2,965,166,960₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ХӨАХААГ/20240202149/01/01
Төсөвт өртөг 25,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Уурхайн өөрөө буулгагч автомашин
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240102664/01/01
Төсөвт өртөг 5,608,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240102579/01/01
Төсөвт өртөг 170,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Цахим үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, танхим тохижилт, киоск машин
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар АРАХААГ/20240101022/01/01
Төсөвт өртөг 234,900,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км авто зам
ХАА-ны журам: Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЗТХЯ/20240701096/01/01
Төсөвт өртөг 234,543,078,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км авто зам
ХАА-ны журам: Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЗТХЯ/20240701096/01/01
Төсөвт өртөг 234,543,078,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хүүхдийн хоолны хүнсний материал
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРА23Ц/20240102001/01/01
Төсөвт өртөг 135,063,600₮
Зарласан огноо 2024-02-28
СЭАЦНСЗДТГ/20240201042/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
44,499,200₮
Төсөвт өртөг
АРАӨУСЗДТГ/20240202008/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
25,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240102112/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
231,214,756₮
Төсөвт өртөг
БШУЯ/20240102166/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
100,000,000₮
Төсөвт өртөг
АРАӨУСЕБС/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
65,500,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240202883/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
60,636,500₮
Төсөвт өртөг
ХЭАОНӨГ/20240101040/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-07
Тендер зарласан огноо
479,800,000₮
Төсөвт өртөг
ЗГХЭГ/20240102016/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
1,269,700,000₮
Төсөвт өртөг
ДУАХААГ/20240202043/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
45,000,000₮
Төсөвт өртөг
МЗХННУБТЗ/20240102006/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
111,300,000₮
Төсөвт өртөг
МЗХННУБТЗ/20240102222/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
2,965,166,960₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240102664/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
5,608,000,000₮
Төсөвт өртөг
АРАХААГ/20240101022/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
234,900,000₮
Төсөвт өртөг
ЗТХЯ/20240701096/01/01
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
234,543,078,000₮
Төсөвт өртөг
ЗТХЯ/20240701096/01/01
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
234,543,078,000₮
Төсөвт өртөг
ОРА23Ц/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
135,063,600₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 3871)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.