Эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл

Регистрийн дугаар Оролцогчийн нэр Зөрчил гаргасан огноо Гаргасан зөрчил Дуусах огноо Эрх сэргэсэн эсэх Тайлбар
4409469 Эрдэнэс Есөн Эрдэнэ ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны өдрийн 11 дугаартай дүгнэлт
2661187 Нур-Едил ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 дугаартай дүгнэлт
6216498 Эй уан констракшн дизайн ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/26 дугаар дүгнэлт
5741408 Женералреажент ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 16 дугаар дүгнэлт
5424968 Чингисийн төгөл ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 15 дугаар дүгнэлт
6315763 Найрамдал оргил ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 13 дугаар дүгнэлт
3550532 Гүнчимэгтэй ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 09 дүгээр дүгнэлт
6379702 МААГ ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 08 дугаар дүгнэлт
5186129 Энигмаконстракшн ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл 1 ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх,энэ хуулийн 52 .1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 07 дугаар дүгнэлт
4274261 НОЁН ӨНДӨР УУЛ ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 05 дугаар дүгнэлт
2079941 Батсээр ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 03 дугаар дүгнэлт
5219272 Сүм их бүрд ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 02 дугаар дүгнэлт
5773563 Скайтауэр констракшн ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 01 дүгээр дүгнэлт
5158222 Сэрвэн-Овоот ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/30 дугаар дүгнэлт
5222907 Мета менежмент ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/25 дугаар дүгнэлт
5486572 Чингисийн отог ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/27 дугаар дүгнэлт
5243726 Ихэртүрүү ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/38 дугаар дүгнэлт
5695457 Төгс шийдэл хийц ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/43 дугаар дүгнэлт
5474167 Голденпрогресс ХХК илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/46 дүгээр дүгнэлт
2625962 Метро-Экспресс ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл 1 ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх,энэ хуулийн 52 .1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/44 дүгээр дүгнэлт
(Нийт: 73)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.