Эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл

Регистрийн дугаар Оролцогчийн нэр Зөрчил гаргасан огноо Гаргасан зөрчил Дуусах огноо Эрх сэргэсэн эсэх Тайлбар
7777777 Тестийн ААН ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон dd
5132029 Бумконстракшн ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа
5730163 Ай Эм тек ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг хуурамчаар үйлдсэн
5835054 Нийслэл өргөө хөөс ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй
5930367 Амарсанаа групп ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Гэрээний үүргээ зөрчсөн
5133025 ГЭСАК ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон ХАА-ны улсын байцаагчийн 2019.10.16-ны өдрийн УБ/21 дүгнэлт
3490629 Баянбалбар ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/15 дүгнэлт
4490568 Футурвижн ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/16 дүгнэлт
5489288 Ай Си Би Си ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/14 дүгнэлт
4369262 Төгсцас ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/20 дүгнэлт
5251141 Бумбатхоолой ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/18 дүгнэлт
5044251 Интерном ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/17 дүгнэлт
5689325 Эврест ланд групп ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/23 дүгнэлт
4489845 Миланд агро ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/22 дүгнэлт
5574226 Аминхүү констракшн ХХК Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/24 дүгнэлт
2800438 Жиди ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/42 дүгнэлт
2078414 Меговатт ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/46 дүгнэлт
5463254 Хангайн хятруун ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/47 дүгнэлт
5413451 Ханлиг-Илч ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/50 дүгнэлт
2843021 Гэрэлтөсөл ХХК Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.12.25-ний өдрийн 6-1/8456 дугаар дүгнэлт
(Нийт: 133)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.