Өнөөдөр зарлагдсан тендер

Хайх

Оффис сандал
Захиалагчийн нэр: Багануур ХК
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар БНХК/202301180/01/01
Төсөвт өртөг 38,500,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Багийн төв сэргээн засварлах
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ӨВАГУСЗДТГ/202301004/02/01
Төсөвт өртөг 36,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Гал унтраах машин худалдан авах
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар УВАЗХСЗДТГ/202308033/01/01
Төсөвт өртөг 60,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, цахим хэлбэрээр хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх системийн хэрэ ...
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
одоогоос 4 долоо хоног
Урилгын дугаар ЦХХХЯ/202307055/01/02
Төсөвт өртөг 70,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Хоолт багт 2 худаг гаргах ажил
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар АРАЖСЗДТГ/202301036/02/01
Төсөвт өртөг 60,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Төгсгөлийн цувих машины холхивч
Захиалагчийн нэр: Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ДААТҮТӨХК/2023042032/01/01
Төсөвт өртөг 40,500,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Барилгын засвар (Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо, 256 дугаар цэцэрлэг)
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар НХААГ/202308280/04/01
Төсөвт өртөг 78,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Барилгын засвар (Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 168 дугаар цэцэрлэг)
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар НХААГ/202308278/05/01
Төсөвт өртөг 50,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
11-р Цэцэрлэг - Хоол хүнсний материал
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ХОАЖСЦ11/202302001/03/01
Төсөвт өртөг 64,332,500₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Кабелийн төгсгөвч
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202301141/01/01
Төсөвт өртөг 33,638,708₮
Зарласан огноо 2023-09-21
"Ерөнхий боловсролын сургуулийн 50 хүүхдийн дотуур байрны их засварын ажлын гүйцэтгэгч сонгох
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ХӨАОНӨГ/202308197/03/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Халуун хүйтэн устай ухаалаг худаг, 4ш /Жаргалант сум/
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ХОАХААА/202307111/01/01
Төсөвт өртөг 60,500,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Ган бөөрөнцгийн цехийн барилгын "Бүтээл" ХХК-тай залгаа ханыг буулгаж шинээр барих ажил
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2023061127/02/01
Төсөвт өртөг 346,244,212₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төслийн захиалагчийн хяналтын төсөв
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭТТХК/202301006/03/01
Төсөвт өртөг 19,128,957,322₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Ланс багийн ахуйн үйлчилгээний барилгын 2-р ээлжийн ажил
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ТӨАЗМСЗДТГ/202308057/01/01
Төсөвт өртөг 80,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Хяналтын камерийн тоног төхөөрөмж худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/202311099/03/01
Төсөвт өртөг 86,471,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар БУАХСЗДТГ/202303014/03/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Илч түлш хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ХӨАМӨСЗДТГ/202308190/01/01
Төсөвт өртөг 43,930,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Автобусны буудлын шинэчлэл
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ХОАХААА/202307118/01/01
Төсөвт өртөг 145,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
Хоо галзанд гүний худаг гаргах
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар УВАӨГСЗДТГ/202308037/01/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
Зарласан огноо 2023-09-21
БНХК/202301180/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
38,500,000₮
Төсөвт өртөг
ӨВАГУСЗДТГ/202301004/02/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
36,000,000₮
Төсөвт өртөг
УВАЗХСЗДТГ/202308033/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
60,000,000₮
Төсөвт өртөг
АРАЖСЗДТГ/202301036/02/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
60,000,000₮
Төсөвт өртөг
ДААТҮТӨХК/2023042032/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
40,500,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202308280/04/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
78,000,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202308278/05/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
50,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХОАЖСЦ11/202302001/03/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
64,332,500₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202301141/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
33,638,708₮
Төсөвт өртөг
ХОАХААА/202307111/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
60,500,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2023061127/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
346,244,212₮
Төсөвт өртөг
ЭТТХК/202301006/03/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
19,128,957,322₮
Төсөвт өртөг
ТӨАЗМСЗДТГ/202308057/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
80,000,000₮
Төсөвт өртөг
МЗХННУБТЗ/202311099/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
86,471,000₮
Төсөвт өртөг
БУАХСЗДТГ/202303014/03/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
30,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХӨАМӨСЗДТГ/202308190/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
43,930,000₮
Төсөвт өртөг
ХОАХААА/202307118/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
145,000,000₮
Төсөвт өртөг
УВАӨГСЗДТГ/202308037/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2023-09-21
Тендер зарласан огноо
30,000,000₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 89)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.