Өнөөдөр зарлагдсан тендер

Хайх

Хорооны байрны засварын ажил (30 дугаар хороо)
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар СХДХААА/20240201125/03/01
Төсөвт өртөг 34,890,122₮
Зарласан огноо 2024-05-21
АТМ-ын сэлбэг нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр: Төрийн банк
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ТБ/20240102204/02/01
Төсөвт өртөг 516,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Лабораторийн төхөөрөмж, хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240102394/01/01
Төсөвт өртөг 111,241,690₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Эзэнгүй, нохой, муур түр асран хадгалах байрны дээвэр засварын ажил
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар УБЗАА/20240201057/02/01
Төсөвт өртөг 95,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Насос
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭУДТСОНӨХК/20240102004/01/01
Төсөвт өртөг 268,433,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Сургуулийн засварын ажил хийх
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар СҮАМХСЗДТГ/20240101023/01/01
Төсөвт өртөг 120,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Асгат сумын ЕБС-д компьютерийн лаборатори байгуулах
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ЗААХААГ/20240202041/01/01
Төсөвт өртөг 52,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Урилгын дугаар ӨГАГТСЗДТГ/20240202024/01/01
Төсөвт өртөг 69,900,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Урилгын дугаар ХХААХҮЯ/20240203088/01/01
Төсөвт өртөг 70,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Сумын төвийн камержуулалт
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ӨВАУСЗДТГ/20240201030/01/01
Төсөвт өртөг 50,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Урилгын дугаар ГААХААГ/20240202120/01/01
Төсөвт өртөг 47,500,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Алтай сумын Урт багт худаг гаргах
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ГААХААГ/20240201033/03/01
Төсөвт өртөг 35,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Хэрлэн сумын камержуулалтын ажил
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ХЭАОНӨГ/20240101027/01/01
Төсөвт өртөг 390,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Түлш халаалт
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ХӨААБСЭМТ/20240202019/01/01
Төсөвт өртөг 24,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Бүжинхэн цэцэрлэгийн дээврийн их засвар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ТӨАБССЗДТГ/20240202023/01/01
Төсөвт өртөг 50,083,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Хоол хүнс
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДААДС15Ц/20240102006/03/01
Төсөвт өртөг 142,407,400₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Цэвэр усны станцын халаалтын шугам шинээр монтажлах ажил
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МРЦМ/20240101328/01/01
Төсөвт өртөг 160,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Өндөр даралтын хэсгийн борооны усны хаялага засах их засварын ажил
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДЦС3/20240201024/02/01
Төсөвт өртөг 90,277,330₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Бичиг хэрэг
Захиалагчийн нэр: Таван толгой түлш
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ТТТХХК/20240202161/01/01
Төсөвт өртөг 96,119,520₮
Зарласан огноо 2024-05-21
Сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах
Захиалагчийн нэр: Диспетчерийн үндэсний төв
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ДҮТ/20240202022/04/01
Төсөвт өртөг 59,720,570₮
Зарласан огноо 2024-05-21
СХДХААА/20240201125/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
34,890,122₮
Төсөвт өртөг
ТБ/20240102204/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
516,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240102394/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
111,241,690₮
Төсөвт өртөг
ЭУДТСОНӨХК/20240102004/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
268,433,000₮
Төсөвт өртөг
СҮАМХСЗДТГ/20240101023/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
120,000,000₮
Төсөвт өртөг
ӨВАУСЗДТГ/20240201030/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
50,000,000₮
Төсөвт өртөг
ГААХААГ/20240201033/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
35,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХЭАОНӨГ/20240101027/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
390,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХӨААБСЭМТ/20240202019/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
24,000,000₮
Төсөвт өртөг
ТӨАБССЗДТГ/20240202023/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
50,083,000₮
Төсөвт өртөг
ДААДС15Ц/20240102006/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
142,407,400₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/20240101328/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
160,000,000₮
Төсөвт өртөг
ДЦС3/20240201024/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
90,277,330₮
Төсөвт өртөг
ТТТХХК/20240202161/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
96,119,520₮
Төсөвт өртөг
ДҮТ/20240202022/04/01
Харьцуулалтын арга
2024-05-21
Тендер зарласан огноо
59,720,570₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 130)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.