Тендерийн урилга

Хайх

Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240102515/01/02
Төсөвт өртөг 3,000,000,000₮
Зарласан огноо 2024-03-27
ХМОНХГ-ын албан хэрэгцээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЗГХЭГ/20240202026/02/01
Төсөвт өртөг 95,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-12
Гудамж хорооллын гэрэлтүүлэг
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 8 цагийн дараа
Урилгын дугаар ТӨАБЖСЗДТГ/20240102016/01/01
Төсөвт өртөг 200,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-29
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240101414/02/01
Төсөвт өртөг 600,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240202525/02/01
Төсөвт өртөг 35,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
"Мон Икс" нээлттэй инновацийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ШУТС/20240103001/01/01
Төсөвт өртөг 170,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-06
Инженерийн шугам сүлжээний ажил /Хүдэр сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 8 цагийн дараа
Урилгын дугаар СЭАХААГ/20240101039/01/01
Төсөвт өртөг 250,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-29
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240101569/01/01
Төсөвт өртөг 33,900,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Оюутны 6-р байрны засварын ажил
Захиалагчийн нэр: Монгол-Улсын их сургууль
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар МУИС/20240201009/03/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Соёлын төвийн барилга /Дорноговь, Дэлгэрэх сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 5 хоногийн дараа
Урилгын дугаар СОЯ/20240101006/01/01
Төсөвт өртөг 4,191,900,000₮
Зарласан огноо 2024-05-31
Хайгуулын өрмийн сэлбэг материал
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240102212/02/01
Төсөвт өртөг 269,370,200₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Урилгын дугаар ӨМАЦОСЗДТГ/20240201010/01/01
Төсөвт өртөг 35,150,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Тэсэлгээний цооногийн өрмийн машины сэлбэг
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240102197/02/01
Төсөвт өртөг 2,540,108,340₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240101522/01/01
Төсөвт өртөг 200,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Гэр хороололын зам засвар гэрэлтүүлэг
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ДОАХГСЗДТГ/20240201041/01/01
Төсөвт өртөг 95,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Баруун, зүүн, төвийн үйлдвэрийн орчны хяналт шинжилгээ
Захиалагчийн нэр: Таван толгой түлш
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ТТТХХК/20240103304/01/01
Төсөвт өртөг 120,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-17
Гинжит түрэгчийн сэлбэг +
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202401021148/02/01
Төсөвт өртөг 1,261,775,400₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Урилгын дугаар ХААИСДУАДС/20240102001/01/01
Төсөвт өртөг 403,282,800₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Урилгын дугаар АРАЖСЗДТГ/20240201006/01/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-18
Урилгын дугаар МОХИУАӨДЗЧНЭМСНТ/20240101055/03/01
Төсөвт өртөг 340,315,470₮
Зарласан огноо 2024-06-18
ӨМАХААГ/20240102515/01/02
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-03-27
Тендер зарласан огноо
3,000,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЗГХЭГ/20240202026/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-04-12
Тендер зарласан огноо
95,000,000₮
Төсөвт өртөг
ТӨАБЖСЗДТГ/20240102016/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-29
Тендер зарласан огноо
200,000,000₮
Төсөвт өртөг
ШУТС/20240103001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-06
Тендер зарласан огноо
170,000,000₮
Төсөвт өртөг
СЭАХААГ/20240101039/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-29
Тендер зарласан огноо
250,000,000₮
Төсөвт өртөг
МУИС/20240201009/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-06-18
Тендер зарласан огноо
100,000,000₮
Төсөвт өртөг
СОЯ/20240101006/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-05-31
Тендер зарласан огноо
4,191,900,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240102212/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-18
Тендер зарласан огноо
269,370,200₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240102197/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-18
Тендер зарласан огноо
2,540,108,340₮
Төсөвт өртөг
ДОАХГСЗДТГ/20240201041/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-06-18
Тендер зарласан огноо
95,000,000₮
Төсөвт өртөг
ТТТХХК/20240103304/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-17
Тендер зарласан огноо
120,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202401021148/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-18
Тендер зарласан огноо
1,261,775,400₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 18238)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.