Тендерийн урилга

Хайх

BKHS: Баянхошуу дэд төвд баригдах плаза
ХАА-ны журам: Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
5 сарын өмнө
Урилгын дугаар УБХГХХХОДХТөсөл/202203018/01/01
Төсөвт өртөг 3,135,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Урилгын дугаар УБХГХХХОДХТөсөл/202211030/02/01
Төсөвт өртөг 16,674,189,839₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Тайзны гэрэл II
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022071009/02/01
Төсөвт өртөг 647,832,839₮
Зарласан огноо 2022-11-15
Тайзны гэрэл I
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022071092/01/01
Төсөвт өртөг 682,015,640₮
Зарласан огноо 2022-11-30
Тайзны гэрэл болон дуу шуумны техник, дагалдах хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022031002/01/01
Төсөвт өртөг 4,360,096,300₮
Зарласан огноо 2022-11-30
Ковид-19 халдварын эсрэг зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ХӨСҮТ/202201016/02/01
Төсөвт өртөг 7,048,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-23
Бордоо эргүүлэгч
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022071012/02/01
Төсөвт өртөг 675,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-02
Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/202209513/01/01
Төсөвт өртөг 415,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-15
Төрөл бүрийн техникийн тос
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201560/04/01
Төсөвт өртөг 1,637,489,160₮
Зарласан огноо 2022-12-09
Бутлуурын хуягийн чигжээс
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201513/02/01
Төсөвт өртөг 1,476,186,000₮
Зарласан огноо 2022-12-08
Урилгын дугаар УБХГХХХОДХТөсөл/202211037/01/01
Төсөвт өртөг 747,599,920₮
Зарласан огноо 2022-12-27
Хүнд даацын өөрөө буулгагч автомашин
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022071008/01/01
Төсөвт өртөг 28,520,000,000₮
Зарласан огноо 2022-10-07
Урилгын дугаар УБХГХХХОДХТөсөл/202203003/02/01
Төсөвт өртөг 4,375,462,000₮
Зарласан огноо 2022-08-16
Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, оношлуур худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар УБТЗТЭ/202312001/01/01
Төсөвт өртөг 4,575,062,940₮
Зарласан огноо 2022-12-28
Урилгын дугаар ГААОНӨГ/202212099/01/01
Төсөвт өртөг 367,902,873₮
Зарласан огноо 2022-12-13
Урилгын дугаар ЭТТХК/2022121073/02/01
Төсөвт өртөг 2,174,575,000₮
Зарласан огноо 2022-12-28
Сумын эрүүл мэндийн төвийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх тендер
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар БХАЭМГ/202312001/01/01
Төсөвт өртөг 365,439,900₮
Зарласан огноо 2022-12-27
Ариутгалын хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201603/03/01
Төсөвт өртөг 1,211,652,420₮
Зарласан огноо 2022-12-23
Никель I
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022071103/02/01
Төсөвт өртөг 2,065,532,439₮
Зарласан огноо 2022-12-15
Хучлага, уяа
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022041058/01/01
Төсөвт өртөг 223,750,000₮
Зарласан огноо 2022-12-22
УБХГХХХОДХТөсөл/202203018/01/01
Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
3,135,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022071009/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-11-15
Тендер зарласан огноо
647,832,839₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022071092/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-11-30
Тендер зарласан огноо
682,015,640₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022031002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-11-30
Тендер зарласан огноо
4,360,096,300₮
Төсөвт өртөг
ХӨСҮТ/202201016/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-23
Тендер зарласан огноо
7,048,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022071012/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-02
Тендер зарласан огноо
675,000,000₮
Төсөвт өртөг
МЗХННУБТЗ/202209513/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-15
Тендер зарласан огноо
415,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202201560/04/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-09
Тендер зарласан огноо
1,637,489,160₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202201513/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-08
Тендер зарласан огноо
1,476,186,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022071008/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-10-07
Тендер зарласан огноо
28,520,000,000₮
Төсөвт өртөг
УБТЗТЭ/202312001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-28
Тендер зарласан огноо
4,575,062,940₮
Төсөвт өртөг
БХАЭМГ/202312001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-27
Тендер зарласан огноо
365,439,900₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202201603/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-23
Тендер зарласан огноо
1,211,652,420₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022071103/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-15
Тендер зарласан огноо
2,065,532,439₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022041058/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-22
Тендер зарласан огноо
223,750,000₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 26107)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.