Ерөнхий гэрээ

Хайх

Урилгын дугаар ТХААГ/202212022/01/01
Төсөвт өртөг 1,800,421₮
Зарласан огноо 2022-12-19
Урилгын дугаар ТХААГ/202209019/02/01
Төсөвт өртөг 3,197,500₮
Зарласан огноо 2022-11-29
Урилгын дугаар ТХААГ/202207018/03/01
Төсөвт өртөг 10,794,000₮
Зарласан огноо 2022-11-29
Урилгын дугаар ТХААГ/202207017/02/01
Төсөвт өртөг 4,500₮
Зарласан огноо 2022-10-26
Урилгын дугаар ТХААГ/202210020/01/01
Төсөвт өртөг 284,000₮
Зарласан огноо 2022-10-18
Урилгын дугаар ТХААГ/202109006/04/01
Төсөвт өртөг 7,982,219,752₮
Зарласан огноо 2022-10-10
Урилгын дугаар ТХААГ/202207018/02/01
Төсөвт өртөг 10,794,000₮
Зарласан огноо 2022-09-22
Урилгын дугаар ТХААГ/202209019/01/01
Төсөвт өртөг 3,197,500₮
Зарласан огноо 2022-09-29
Урилгын дугаар ТХААГ/202203009/03/01
Төсөвт өртөг 163,455,000₮
Зарласан огноо 2022-08-24
Урилгын дугаар ТХААГ/202207018/01/01
Төсөвт өртөг 10,794,000₮
Зарласан огноо 2022-07-25
Урилгын дугаар ТХААГ/202109006/03/01
Төсөвт өртөг 7,982,219,752₮
Зарласан огноо 2022-07-08
Урилгын дугаар ТХААГ/202207017/01/01
Төсөвт өртөг 4,000₮
Зарласан огноо 2022-07-08
Автомашины тос тослох материалыг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах
ХАА-ны журам: Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ТХААГ/202207016/01/01
Төсөвт өртөг 152,225₮
Зарласан огноо 2022-07-08
Автомашины дугуйг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах
ХАА-ны журам: Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ТХААГ/202207015/02/01
Төсөвт өртөг 32,460,000₮
Зарласан огноо 2022-07-08
Автомашины аккумуляторыг ерөнхий гэрээгээр худалдан авах
ХАА-ны журам: Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ТХААГ/202207014/01/01
Төсөвт өртөг 19,075,000₮
Зарласан огноо 2022-07-08
Урилгын дугаар ТХААГ/202203009/02/01
Төсөвт өртөг 153,291,000₮
Зарласан огноо 2022-06-15
Урилгын дугаар ТХААГ/202206013/01/01
Төсөвт өртөг 110₮
Зарласан огноо 2022-06-08
Төрийн сангийн ПОС төхөөрөмж ерөнхий гэрээгээр худалдан авах
ХАА-ны журам: Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ТХААГ/202204010/01/01
Төсөвт өртөг 2,200,000₮
Зарласан огноо 2022-04-21
Урилгын дугаар ТХААГ/202203007/02/01
Төсөвт өртөг 10,000,878,126₮
Зарласан огноо 2022-05-20
Урилгын дугаар ТХААГ/202203009/01/01
Төсөвт өртөг 153,291,000₮
Зарласан огноо 2022-04-25
ТХААГ/202109006/04/01
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
2022-10-10
Тендер зарласан огноо
7,982,219,752₮
Төсөвт өртөг
ТХААГ/202109006/03/01
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
2022-07-08
Тендер зарласан огноо
7,982,219,752₮
Төсөвт өртөг
ТХААГ/202207016/01/01
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
2022-07-08
Тендер зарласан огноо
152,225₮
Төсөвт өртөг
ТХААГ/202207015/02/01
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
2022-07-08
Тендер зарласан огноо
32,460,000₮
Төсөвт өртөг
ТХААГ/202207014/01/01
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
2022-07-08
Тендер зарласан огноо
19,075,000₮
Төсөвт өртөг
ТХААГ/202204010/01/01
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
2022-04-21
Тендер зарласан огноо
2,200,000₮
Төсөвт өртөг
ТХААГ/202203007/02/01
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
2022-05-20
Тендер зарласан огноо
10,000,878,126₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 24)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.