Өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан тендер

Хайх

Ариутгалын хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201603/03/01
Төсөвт өртөг 1,211,652,420₮
Зарласан огноо 2022-12-23
Бага оврын авто ачигч (1ш)
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХААГ/202204403/04/01
Төсөвт өртөг 210,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-19
Тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НЦГ/202212024/02/01
Төсөвт өртөг 69,326,900₮
Зарласан огноо 2022-12-05
Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн хурдны авто зам төсөл
ХАА-ны журам: Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ТХААГ/202210021/01/01
Төсөвт өртөг 1₮
Зарласан огноо 2022-10-21
Хоол хүнс
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ХЭАХСЦ3/202204008/14/01
Төсөвт өртөг 46,131,900₮
Зарласан огноо 2022-11-15
Оффисын болон уул уурхайн зориулалттай программ хангамж
Захиалагчийн нэр: Цемент шохой
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЦШ/202206168/03/01
Төсөвт өртөг 1,010,431,500₮
Зарласан огноо 2022-11-10
Уулын үндсэн болон туслах техникууд /Уул уурхай, олборлолтын үйл ажиллагаанд/
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭТТХК/202201685/03/01
Төсөвт өртөг 1,266,556,398,000₮
Зарласан огноо 2022-10-28
Нүүрс тээвэр, экспортын төвийн үйлчилгээний автомашин
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭТТ/202201175/05/01
Төсөвт өртөг 802,807,500₮
Зарласан огноо 2022-10-24
Туулах чадвар сайтай автомашин
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭТТ/202201061/05/01
Төсөвт өртөг 4,398,700,000₮
Зарласан огноо 2022-10-13
Тусгай хувцас хэрэглэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭТТ/202201399/02/01
Төсөвт өртөг 348,204,000₮
Зарласан огноо 2022-10-03
Засварын багаж хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭТТХК/202206857/03/01
Төсөвт өртөг 542,312,400₮
Зарласан огноо 2022-10-21
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур, өндөр өртөгтийн хэрэгсэл нийлүүлэх
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХАГ/202208001/02/01
Төсөвт өртөг 927,204,550₮
Зарласан огноо 2022-08-08
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭТТХК/202206971/02/01
Төсөвт өртөг 35,200,000₮
Зарласан огноо 2022-10-18
Албаны болон ахуйн хэрэглээний цахилгаан бараа, хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201725/01/01
Төсөвт өртөг 77,406,770₮
Зарласан огноо 2022-10-13
Шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах (Сайхан сум)
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар БУАОНӨГ/202209089/01/01
Төсөвт өртөг 1,350,000,000₮
Зарласан огноо 2022-09-06
56 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХААГ/202208685/01/01
Төсөвт өртөг 52,600,000₮
Зарласан огноо 2022-08-31
155 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХААГ/202208684/01/01
Төсөвт өртөг 32,100,000₮
Зарласан огноо 2022-08-31
154 дүгээр цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХААГ/202208683/01/01
Төсөвт өртөг 38,900,000₮
Зарласан огноо 2022-08-31
Цэцэрлэгийн засвар /Чингэлтэй дүүрэг, 155 дугаар цэцэрлэг/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХААГ/202208595/01/01
Төсөвт өртөг 180,000,000₮
Зарласан огноо 2022-08-16
23, 152 дугаар цэцэрлэгийн тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХААГ/202208741/02/01
Төсөвт өртөг 57,400,000₮
Зарласан огноо 2022-09-05
ЭҮТӨҮГ/202201603/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-23
Тендер зарласан огноо
1,211,652,420₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202204403/04/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-19
Тендер зарласан огноо
210,000,000₮
Төсөвт өртөг
НЦГ/202212024/02/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-05
Тендер зарласан огноо
69,326,900₮
Төсөвт өртөг
ТХААГ/202210021/01/01
Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын журам
2022-10-21
Тендер зарласан огноо
1₮
Төсөвт өртөг
ХЭАХСЦ3/202204008/14/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-11-15
Тендер зарласан огноо
46,131,900₮
Төсөвт өртөг
ЦШ/202206168/03/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-11-10
Тендер зарласан огноо
1,010,431,500₮
Төсөвт өртөг
ЭТТХК/202201685/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-10-28
Тендер зарласан огноо
1,266,556,398,000₮
Төсөвт өртөг
ЭТТ/202201175/05/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-10-24
Тендер зарласан огноо
802,807,500₮
Төсөвт өртөг
ЭТТ/202201061/05/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-10-13
Тендер зарласан огноо
4,398,700,000₮
Төсөвт өртөг
ЭТТ/202201399/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-10-03
Тендер зарласан огноо
348,204,000₮
Төсөвт өртөг
ЭТТХК/202206857/03/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-10-21
Тендер зарласан огноо
542,312,400₮
Төсөвт өртөг
НХАГ/202208001/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-08-08
Тендер зарласан огноо
927,204,550₮
Төсөвт өртөг
ЭТТХК/202206971/02/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
2022-10-18
Тендер зарласан огноо
35,200,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202201725/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-10-13
Тендер зарласан огноо
77,406,770₮
Төсөвт өртөг
БУАОНӨГ/202209089/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-09-06
Тендер зарласан огноо
1,350,000,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202208685/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-08-31
Тендер зарласан огноо
52,600,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202208684/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-08-31
Тендер зарласан огноо
32,100,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202208683/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-08-31
Тендер зарласан огноо
38,900,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202208595/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-08-16
Тендер зарласан огноо
180,000,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202208741/02/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-09-05
Тендер зарласан огноо
57,400,000₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 128)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.