Тендер шалгаруулалтын үр дүн

Урилгын дугаар ТХААГ/202306128/02/02
Төсөвт өртөг 230,400,000₮
Нийслэлийн тойрог замын зураг төсөл (4-р тойрог) Барс 2 худалдааны төв - Наадамчдын зам, 4.8км
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ТХААГ/202304080/03/02
Төсөвт өртөг 216,000,000₮
ТААНД-д нийцүүлж "Тэсрэх материалын агуулахыг шинээр барих" төслийн зураг, төсвийг хийлгэх
Захиалагчийн нэр: Багануур ХК
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар БНХК/202301167/02/02
Төсөвт өртөг 55,000,000₮
Тарифийн мөрдлөг тогтоох
Захиалагчийн нэр: Шивээхүрэн төмөр зам
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ШХТЗХХК/202307018/01/02
Төсөвт өртөг 35,000,000₮
Засаг даргын Тамгын газрын барилгын холболтын зураг төсөл /Хөвсгөл, Цагааннуур/
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар БХБЯ/202303017/09/02
Төсөвт өртөг 22,500,000₮
"Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит" хийлгэх
Захиалагчийн нэр: Диспетчерийн үндэсний төв
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ДҮТ/202301003/02/01
Төсөвт өртөг 36,524,300₮
Хүний нөөцийн программын хөгжүүлэлт
Захиалагчийн нэр: Ус сувгийн удирдах газар
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар УСУГ/202301052/04/02
Төсөвт өртөг 25,000,000₮
Эрчим хүчний хэрэглээний аудит
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар МРЦМ/202312125/01/01
Төсөвт өртөг 150,000,000₮
Сумын төвийн тохижилтийн ажил
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар УВАӨХСЗДТГ/202312001/04/01
Төсөвт өртөг 68,000,000₮
Мандал I-р багт "Наадмын талбайн шинэчлэл"
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ТӨАБССЗДТГ/202302002/03/01
Төсөвт өртөг 170,000,000₮
Эрүүл мэндийн төвийн ариун цэврийн байгууламжийг засварлах
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ТӨАЖСЗДТГ/202308064/02/01
Төсөвт өртөг 81,000,000₮
Урилгын дугаар ТББЗСДТ/202305014/02/01
Төсөвт өртөг 1,015,322,688₮
Урилгын дугаар БХАБХСЦ14/202301001/06/01
Төсөвт өртөг 43,739,700₮
Хүүхэд болон ахмадын сувилалын байрны торх
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ДОАЧБСЗДТГ/202309022/01/01
Төсөвт өртөг 65,670,000₮
Ашиглалт (дулаан, цэвэрлэх байгууламж)
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Силвер Ресурс
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ЭСРХХК/202303112/01/01
Төсөвт өртөг 420,000,000₮
Дотуур байрны сурагчдийн хүнс худалдан авах тендер
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар УАУГПТК/202309002/01/01
Төсөвт өртөг 58,114,800₮
Урилгын дугаар ТӨАЗМСЗДТГ/202308053/01/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Урилгын дугаар ДГАЗҮХЗАА/202308047/02/01
Төсөвт өртөг 57,000,000₮
ЕБС-ийн урсгал засвар
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ХӨАЦНСЗДТГ/202309043/01/01
Төсөвт өртөг 31,062,000₮
Урилгын дугаар ГААОНӨГ/202307047/03/01
Төсөвт өртөг 25,000,000₮
БНХК/202301167/02/02
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Зарласан огноо
ШХТЗХХК/202307018/01/02
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Зарласан огноо
БХБЯ/202303017/09/02
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Зарласан огноо
ДҮТ/202301003/02/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Зарласан огноо
УСУГ/202301052/04/02
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Зарласан огноо
МРЦМ/202312125/01/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Зарласан огноо
ЭСРХХК/202303112/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Зарласан огноо
(Нийт: 21574)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.