Тендер шалгаруулалтын үр дүн

Урилгын дугаар ГААБУСЕБС/20240202001/07/01
Төсөвт өртөг 75,922,600₮
Урилгын дугаар ТӨАЗМСЗДТГ/20240201056/03/01
Төсөвт өртөг 95,000,000₮
Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын барилгын засвар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ЦЕГСААА/20240101009/01/01
Төсөвт өртөг 152,450,000₮
Урилгын дугаар ӨМАССЗДТГ/20240202035/03/01
Төсөвт өртөг 55,000,000₮
Тээвэр шатахуун
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ОРАНҮА/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 26,450,000₮
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
Захиалагчийн нэр: Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ТӨАНЭ/20240202033/01/01
Төсөвт өртөг 39,800,000₮
Төр хур амралт нөхөн сэргээх сувилал их завсар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ШШГЕГ/20240201070/02/01
Төсөвт өртөг 42,967,700₮
Хангамжийн материал
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ГСШТ/20240202125/01/01
Төсөвт өртөг 40,000,000₮
Аюултай болон овор ихтэй хог хаягдлыг шилжүүлэх, тээвэрлэх зардал
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэс Таван Толгой
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ЭТТХК/20240203281/01/01
Төсөвт өртөг 80,287,560₮
ДЦ 805 дугаар ангийн барилгын дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх засвар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ХЗДХЯ/20240101018/01/01
Төсөвт өртөг 475,000,000₮
Урилгын дугаар ЗТХЯ/20240101005/02/01
Төсөвт өртөг 216,979,630,000₮
433 дугаар хаалттай хорих ангийн их засвар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ШШГЕГ/20240201067/01/02
Төсөвт өртөг 81,443,500₮
433 дугаар хаалттай хорих ангийн их засвар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ШШГЕГ/20240201067/01/01
Төсөвт өртөг 81,443,500₮
Урилгын дугаар НААГ/20240202010/02/01
Төсөвт өртөг 92,997,600₮
Урилгын дугаар БХАБЯЦСЗДТГ/20240201010/01/01
Төсөвт өртөг 35,000,000₮
Төв сургуулийн тоног төхөөрөмж
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар АШУҮИС/20240102013/01/01
Төсөвт өртөг 271,184,937₮
Урилгын дугаар БХАБЯЦСЗДТГ/20240201008/02/01
Төсөвт өртөг 70,000,000₮
Урилгын дугаар ТӨАЗМСЗДТГ/20240201018/02/01
Төсөвт өртөг 135,000,000₮
Урилгын дугаар ЭМЯ/20240102076/03/01
Төсөвт өртөг 1,000,000,000₮
Урилгын дугаар ЭЗХЯ/20240103101/01/01
Төсөвт өртөг 250,000,000₮
(Нийт: 20960)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.