Тендер шалгаруулалтын үр дүн

Урилгын дугаар ЗТХЯ/20240101057/01/01
Төсөвт өртөг 16,139,000,000₮
хүүхдийн хоол
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар САБУСЦ3/20240102001/01/01
Төсөвт өртөг 91,094,500₮
Нэгдсэн үндэстний гудамжны авто замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэлт (Сүхбаатар дүүрэг)
Захиалагчийн нэр: Замын хөгжлийн газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар НХААГ/20240101177/01/01
Төсөвт өртөг 560,000,000₮
Хатанбаатар Магсаржавын гудамжны авто замын засвар, шинэчлэлт (Баянгол дүүрэг)
Захиалагчийн нэр: Замын хөгжлийн газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар НХААГ/20240101178/01/01
Төсөвт өртөг 800,000,000₮
Богд уулын арын авто замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэлт (Хан-Уул дүүрэг)
Захиалагчийн нэр: Замын хөгжлийн газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар НХААГ/20240101175/01/01
Төсөвт өртөг 1,200,000,000₮
Орбитын авто замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэлт (Сонгинохайрхан дүүрэг)
Захиалагчийн нэр: Замын хөгжлийн газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар НХААГ/20240101169/01/01
Төсөвт өртөг 2,890,000,000₮
үдийн цай хөтөлбөр
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар БХАБЯСЕБС/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 66,692,700₮
Урилгын дугаар БХАБАЦСЗДТГ/20240202026/01/01
Төсөвт өртөг 44,200,000₮
Урилгын дугаар ХӨАТАСЗДТГ/20240201049/02/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
ЭМТ-ийн Түлш халаалт /Мод/
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ХӨАУУСЗДТГ/20240202025/01/01
Төсөвт өртөг 26,400,000₮
дотуур байрны хоол
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ХЭАДХСЕБС/20240202007/02/01
Төсөвт өртөг 72,928,800₮
үдийн цай хөтөлбөр
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ХЭАДХСЕБС/20240202005/02/01
Төсөвт өртөг 48,562,200₮
Урилгын дугаар БХАБЯСЕБС/20240202002/01/01
Төсөвт өртөг 92,257,200₮
Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ӨВАБСЦ1/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 57,229,400₮
Урилгын дугаар БХАТХ/20240203006/02/01
Төсөвт өртөг 43,200,000₮
түлш халаалтын зардал
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ХӨАРЛСЗДТГ/20240201065/01/01
Төсөвт өртөг 20,680,000₮
Хоол хүнс
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Хянан үзсэн
Урилгын дугаар АРАЦХСХЦ/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 72,260,400₮
LED дэлгэц
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар БУАТСЗДТГ/20240202011/01/01
Төсөвт өртөг 48,000,000₮
Түлш халаалт
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар АРАТӨСЕБС/20240202009/01/01
Төсөвт өртөг 66,700,000₮
Цахилгааны хамгаалалттай болон өвлийн гутал
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240202886/01/01
Төсөвт өртөг 31,542,476₮
САБУСЦ3/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Зарласан огноо
(Нийт: 2037)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.