Захиалагч байгууллага

image
10АДСБТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТӨҮГ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АСЭ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЯУТӨЭМТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
БЗДХХҮХАО
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТГ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЗТТТТӨХК
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТҮТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АИХК
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЧА
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АҮЦ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЕМЭТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АДОБАЗ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЖДХ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
Захиалагчийн нэр Захиалагчийн код Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
10АДСБТ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
АРМОНО төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
АРМОНО төрийн өмчит үйлдвэрийн газар
Захиалагчийн регистр: 2541335
АТӨҮГ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
АСЭ эмнэлэг
АСЭ эмнэлэг
Захиалагчийн регистр: 2261898
АСЭ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
АШУҮИСГААДСАУСХЕБАС БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
ДУААУС БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
АЯУТ Өрхийн эрүүл мэндийн төв
АЯУТ Өрхийн эрүүл мэндийн төв
Захиалагчийн регистр: 2166798
АЯУТӨЭМТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
 Авидын орон
Авидын орон
Захиалагчийн регистр: 8023247
БЗДХХҮХАО ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
Авлигатай тэмцэх газар
Авлигатай тэмцэх газар
Захиалагчийн регистр: 5120829
АТГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
АБТТСХ А120 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс
Авто замын тоног төхөөрөмжийн түрээс
Захиалагчийн регистр: 5083613
АЗТТТТӨХК ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Авто тээврийн үндэсний төв
Авто тээврийн үндэсний төв
Захиалагчийн регистр: 5324165
АТҮТ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Автоимпекс ХК
Автоимпекс ХК
Захиалагчийн регистр: 2022524
АИХК САНГИЙН САЙД
Автотерминал трейд
Автотерминал трейд
Захиалагчийн регистр: 5577799
АТТ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
Агаарын чанарын алба
Агаарын чанарын алба
Захиалагчийн регистр: 56
АЧА НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Аж үйлдвэрийн цогцолбор
Аж үйлдвэрийн цогцолбор
Захиалагчийн регистр: 5638143
АҮЦ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Ази европийн мон экологи төв
Ази европийн мон экологи төв
Захиалагчийн регистр: 8114404
АЕМЭТ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
АДОБАЗ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
ASDIP ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД
АТХХХМТөсөл БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
Албан журмын даатгагчдын холбоо
Албан журмын даатгагчдын холбоо
Захиалагчийн регистр: 8061866
АЖДХ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА
(Нийт: 3922)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.