Тендерийн урилга

Хайх

Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (24 дүгээр хороо)
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар БГДХААА/20240101028/01/01
Төсөвт өртөг 150,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Конторын хашааг сунгаж барих, засварлах /Өвөрхангай/
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭБЦТС/20240201059/01/01
Төсөвт өртөг 39,400,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
RHINO краны засвар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭБЦТС/20240201057/01/01
Төсөвт өртөг 57,515,400₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хоол хүнс
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар УВАТСХЦ/20240202001/07/01
Төсөвт өртөг 76,799,700₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ДГАХААГ/20240201138/01/01
Төсөвт өртөг 128,137,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хүүхдийн үдийн хоолны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр: Орхон аймгийн 1-р сургууль
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРА1С/20240102001/01/01
Төсөвт өртөг 346,590,900₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Төмөр
Захиалагчийн нэр: Дулааншарын гол
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ДШГ/20240202005/01/01
Төсөвт өртөг 61,412,650₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Цагаанчулуут баг ХТП-471 дэд станцыг Хороолол дэд станцтай холбох /АБЛу 3х240/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРАХААГ/20240101019/01/01
Төсөвт өртөг 350,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
БОАЖГ-ын контор, орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний ажил
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРАХААГ/20240201210/01/01
Төсөвт өртөг 120,877,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Авто замын цэвэрлэгээний тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРАХААГ/20240102213/01/01
Төсөвт өртөг 405,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Кувейтийн гудамжинд байрлалтай төв цэвэр усны шугамын ажил
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРАХААГ/20240201214/01/01
Төсөвт өртөг 125,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Аймгийн аюулгүй нөөцийн өвс, тэжээлийг бүрдүүлэх зардал
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ОРАХААГ/20240202217/01/01
Төсөвт өртөг 75,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ЭБЦТС/20240201058/01/01
Төсөвт өртөг 56,124,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ДГАХААГ/20240101019/01/01
Төсөвт өртөг 280,825,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Их засвар
Захиалагчийн нэр: И Монгол академи
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 4 долоо хоног
Урилгын дугаар ИМАУТҮГ/20240101003/02/01
Төсөвт өртөг 1,500,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Паронит худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/20240102309/01/01
Төсөвт өртөг 158,506,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ЭБЦТС/20240201056/01/01
Төсөвт өртөг 70,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Конторын барилгын засвар/Архангай/
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭБЦТС/20240201060/01/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/20240102306/01/01
Төсөвт өртөг 3,600,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Сүлжээний усны насос /750/105/
Захиалагчийн нэр: Дулааншарын гол
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДШГ/20240102002/01/01
Төсөвт өртөг 120,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
БГДХААА/20240101028/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
150,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭБЦТС/20240201059/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
39,400,000₮
Төсөвт өртөг
ЭБЦТС/20240201057/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
57,515,400₮
Төсөвт өртөг
УВАТСХЦ/20240202001/07/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
76,799,700₮
Төсөвт өртөг
ОРА1С/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
346,590,900₮
Төсөвт өртөг
ДШГ/20240202005/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
61,412,650₮
Төсөвт өртөг
ОРАХААГ/20240101019/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
350,000,000₮
Төсөвт өртөг
ОРАХААГ/20240102213/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
405,000,000₮
Төсөвт өртөг
ОРАХААГ/20240202217/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
75,000,000₮
Төсөвт өртөг
ИМАУТҮГ/20240101003/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
1,500,000,000₮
Төсөвт өртөг
МЗХННУБТЗ/20240102309/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
158,506,000₮
Төсөвт өртөг
ЭБЦТС/20240201060/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
30,000,000₮
Төсөвт өртөг
ДШГ/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
120,000,000₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 3871)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.