Тендерийн урилга

Хайх

Хучлага, уяа
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022041058/01/01
Төсөвт өртөг 223,750,000₮
Зарласан огноо 2022-12-22
Дүүргийн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх гарын бэлэг авах1
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
10 сарын өмнө
Урилгын дугаар СБДХААА/202212116/01/01
Төсөвт өртөг 1,360,400,000₮
Зарласан огноо 2022-12-22
Урилгын дугаар ПНШНУГТЭ/202312001/01/01
Төсөвт өртөг 10,666,004,110₮
Зарласан огноо 2022-12-22
Урилгын дугаар ПНШНУГТЭ/202312003/01/01
Төсөвт өртөг 300,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-19
Ган бөмбөлөг
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар МРЦМ/202312253/01/01
Төсөвт өртөг 2,078,967,660₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Гэр хорооллын өрхүүдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ТӨАБЦАСЗДТГ/202204042/02/01
Төсөвт өртөг 330,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-14
Сургуулийн барилга, 160 суудал /Ховд, Мөнххайрхан сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
10 сарын өмнө
Урилгын дугаар БШУЯ/202212141/02/01
Төсөвт өртөг 4,617,700,000₮
Зарласан огноо 2022-11-10
Статистикийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах программ хангамжийн лиценз
Захиалагчийн нэр: Үндэсний статистикийн хороо
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ҮСХ/202312001/01/01
Төсөвт өртөг 646,120,000₮
Зарласан огноо 2022-12-21
Уурхайн төлөвлөлтийн программ хангамж
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201289/01/01
Төсөвт өртөг 555,750,000₮
Зарласан огноо 2022-12-08
Урилгын дугаар УСХАХАББХТөсөл/202312002/01/01
Төсөвт өртөг 109,106,431₮
Зарласан огноо 2022-12-28
Урилгын дугаар УСХАХАББХТөсөл/202312008/01/01
Төсөвт өртөг 149,388,197₮
Зарласан огноо 2022-12-28
Урилгын дугаар БЗДХААА/202211172/01/01
Төсөвт өртөг 168,300,000₮
Зарласан огноо 2022-12-13
Үйлчилгээний хэсгийн тоног төхөөрөмж II
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/2022071095/01/01
Төсөвт өртөг 186,555,880₮
Зарласан огноо 2022-12-13
Дээжийн сав
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201631/02/01
Төсөвт өртөг 46,518,584₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Лабораторийн шигшүүр
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202201799/03/01
Төсөвт өртөг 41,487,792₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Урилгын дугаар БӨАОНӨГ/202212161/01/01
Төсөвт өртөг 500,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Шингэн вакцин автоматаар савлах шугам
Захиалагчийн нэр: Биокомбинат
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
10 сарын өмнө
Урилгын дугаар БИОКТӨХХК/202211064/01/01
Төсөвт өртөг 1,500,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Мобайль танкер
Захиалагчийн нэр: Биокомбинат
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
10 сарын өмнө
Урилгын дугаар БИОКТӨХХК/202211068/02/01
Төсөвт өртөг 200,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Холигч ферментёр
Захиалагчийн нэр: Биокомбинат
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Нээлт хийгдсэн үнэлгээ хийж буй
Урилгын дугаар БИОКТӨХХК/202211065/02/01
Төсөвт өртөг 225,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Байгаль хамгаалагчдыг мотоциклоор хангана
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ЗАОНӨГ/202211090/02/01
Төсөвт өртөг 33,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
ЭҮТӨҮГ/2022041058/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-22
Тендер зарласан огноо
223,750,000₮
Төсөвт өртөг
СБДХААА/202212116/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-22
Тендер зарласан огноо
1,360,400,000₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/202312253/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
2,078,967,660₮
Төсөвт өртөг
ТӨАБЦАСЗДТГ/202204042/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-14
Тендер зарласан огноо
330,000,000₮
Төсөвт өртөг
БШУЯ/202212141/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-11-10
Тендер зарласан огноо
4,617,700,000₮
Төсөвт өртөг
ҮСХ/202312001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-21
Тендер зарласан огноо
646,120,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202201289/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-08
Тендер зарласан огноо
555,750,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/2022071095/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-13
Тендер зарласан огноо
186,555,880₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202201631/02/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
46,518,584₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202201799/03/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
41,487,792₮
Төсөвт өртөг
БИОКТӨХХК/202211064/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
1,500,000,000₮
Төсөвт өртөг
БИОКТӨХХК/202211068/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
200,000,000₮
Төсөвт өртөг
БИОКТӨХХК/202211065/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
225,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЗАОНӨГ/202211090/02/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
33,000,000₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 26108)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.