Тендерийн урилга

Хайх

Акустик камер +
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202402021253/01/01
Төсөвт өртөг 83,317,500₮
Зарласан огноо 2024-06-21
XVII.1.39.5.1 Баянзүрх сумын төвөөс "Бошлой хад" хүртэлх 11 км 10 кВ-ын ЦДАШ /Хөвсгөл аймаг/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭХЯ/20240101052/01/01
Төсөвт өртөг 900,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Хангамжийн материал
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ГСШТ/20240202125/02/01
Төсөвт өртөг 40,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Арц суурийн хилийн боомтод халуун усны барилга барих
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЗААХААГ/20240201086/02/01
Төсөвт өртөг 110,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Сургуулийн барилга, 240 суудал /Завхан, Цагаанхайрхан сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар БШУЯ/20240101032/03/01
Төсөвт өртөг 4,849,800,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Галт хана /Palo Alto -820/ лиценз нийлүүлэх
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар АМГТГ/20240202010/01/01
Төсөвт өртөг 60,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Урилгын дугаар БУАХААГ/20240201057/05/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Дөрвөлжин сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар СОЯ/20240101011/04/01
Төсөвт өртөг 4,512,500,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Бүрэн сумын үерийн далангийн ажилд орон нутгийн оролцоо
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ТӨАХААГ/20240201039/01/01
Төсөвт өртөг 150,000,000₮
Зарласан огноо 2024-05-30
Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Цэцэрлэг сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар БШУЯ/20240101126/01/01
Төсөвт өртөг 1,602,100,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станц төслийн цахилгаан хангамж, дэд бүтэц /Хэнтий, Хэрлэн сум/
Захиалагчийн нэр: Эрчим хүчний яам
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 4 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭХЯ/20240101009/03/01
Төсөвт өртөг 8,143,800,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/20240201525/01/01
Төсөвт өртөг 115,800,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Урилгын дугаар ДУГАДЦСЗДТГ/20240202009/03/01
Төсөвт өртөг 42,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Компьютер, техник хэрэгсэл
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ГСШТ/20240102109/01/01
Төсөвт өртөг 228,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Урилгын дугаар БУАБСЕБС1/20240203001/02/01
Төсөвт өртөг 25,075,059₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Урилгын дугаар БУАХААГ/20240201097/01/01
Төсөвт өртөг 107,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Цахилгаан аппаратын сэлбэг худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар МЗХННУБТЗ/20240102230/01/01
Төсөвт өртөг 2,331,389,777₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Төмөр тулгуур
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар УБЦТС/20240202219/02/01
Төсөвт өртөг 66,031,900₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Төмөр бэлдэц
Захиалагчийн нэр: Багануур ХК
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар БНХК/20240102061/01/01
Төсөвт өртөг 716,098,200₮
Зарласан огноо 2024-06-21
Холхивч
Захиалагчийн нэр: Багануур ХК
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар БНХК/20240102085/01/01
Төсөвт өртөг 857,858,100₮
Зарласан огноо 2024-06-21
ЭҮТӨҮГ/202402021253/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
83,317,500₮
Төсөвт өртөг
ЭХЯ/20240101052/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
900,000,000₮
Төсөвт өртөг
ГСШТ/20240202125/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
40,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЗААХААГ/20240201086/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
110,000,000₮
Төсөвт өртөг
БШУЯ/20240101032/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
4,849,800,000₮
Төсөвт өртөг
АМГТГ/20240202010/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
60,000,000₮
Төсөвт өртөг
СОЯ/20240101011/04/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
4,512,500,000₮
Төсөвт өртөг
БШУЯ/20240101126/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
1,602,100,000₮
Төсөвт өртөг
ЭХЯ/20240101009/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
8,143,800,000₮
Төсөвт өртөг
ГСШТ/20240102109/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
228,000,000₮
Төсөвт өртөг
МЗХННУБТЗ/20240102230/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
2,331,389,777₮
Төсөвт өртөг
УБЦТС/20240202219/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
66,031,900₮
Төсөвт өртөг
БНХК/20240102061/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
716,098,200₮
Төсөвт өртөг
БНХК/20240102085/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Тендер зарласан огноо
857,858,100₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 18677)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.