Тендерийн урилга

Хайх

Сонгинохайрхан дүүргийн 36 дугаар хороонд шинээр баригдах авто замын зураг төсөл /СХД, 36 дугаар хороо/
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
10 сарын өмнө
Урилгын дугаар НХААГ/202210778/01/01
Төсөвт өртөг 70,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Тэслэх хэрэгсэл
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар МРЦМ/202312261/01/01
Төсөвт өртөг 3,813,638,169₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Дизель түлш
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар МРЦМ/202312425/01/01
Төсөвт өртөг 32,773,699,332₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Уурын тогоо
Захиалагчийн нэр: Биокомбинат
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Нээлт хийгдсэн үнэлгээ хийж буй
Урилгын дугаар БИОКТӨХХК/202211067/02/01
Төсөвт өртөг 160,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
0.5л шил, бөглөө, хөнгөн цагаан колпак
Захиалагчийн нэр: Биокомбинат
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Нээлт хийгдсэн үнэлгээ хийж буй
Урилгын дугаар БИОКТӨХХК/202211076/02/01
Төсөвт өртөг 98,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Бензин
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар МРЦМ/202312426/01/01
Төсөвт өртөг 602,916,509₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Эмнэлгийн хийн хангамж худалдан авах
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар АШУҮИСЭ/202212015/03/01
Төсөвт өртөг 36,049,200₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Урилгын дугаар АШУҮИСЭ/202212016/02/01
Төсөвт өртөг 68,905,219₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Цахим засаглал хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ТӨАОНӨГ/202212023/06/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Автобусны хөдөлгүүрийн Евро-5 ангиллын дизель түлш худалдан авах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар НЗТНОНӨААТҮГ/202312075/01/01
Төсөвт өртөг 22,466,540,200₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Нүүр Ам Судлалын тоног төхөөрөмж /Шинэ салбар/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар АШУҮИС/202201011/01/01
Төсөвт өртөг 361,516,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Оюутны 1-р байрны засварын ажил, 1 давхар
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар АШУҮИС/202211022/01/01
Төсөвт өртөг 60,870,573₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Тэсэлгээний цооног өрөмдөх багаж
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар МРЦМ/202312247/01/01
Төсөвт өртөг 1,517,472,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Оюутны 2-р байрны засварын ажил, 1 давхар
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар АШУҮИС/202211023/01/01
Төсөвт өртөг 60,870,573₮
Зарласан огноо 2022-12-30
263 дугаар цэцэрлэг орчмын авто замын зураг төсөл /СХД, 36 дугаар хороо/
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
10 сарын өмнө
Урилгын дугаар НХААГ/202210777/01/01
Төсөвт өртөг 20,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Урилгын дугаар НХААГ/202210773/01/01
Төсөвт өртөг 95,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Урилгын дугаар НХААГ/202210785/01/01
Төсөвт өртөг 25,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Урилгын дугаар НХААГ/202210788/01/01
Төсөвт өртөг 45,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
ДС-н картер
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ДДЦСТ/202209260/08/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороонд шинээр баригдах авто замын зураг төсөл /СХД, 24 дүгээр хороо/
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
10 сарын өмнө
Урилгын дугаар НХААГ/202210789/01/01
Төсөвт өртөг 45,000,000₮
Зарласан огноо 2022-12-30
НХААГ/202210778/01/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
70,000,000₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/202312261/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
3,813,638,169₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/202312425/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
32,773,699,332₮
Төсөвт өртөг
БИОКТӨХХК/202211067/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
160,000,000₮
Төсөвт өртөг
БИОКТӨХХК/202211076/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
98,000,000₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/202312426/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
602,916,509₮
Төсөвт өртөг
АШУҮИСЭ/202212015/03/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
36,049,200₮
Төсөвт өртөг
ТӨАОНӨГ/202212023/06/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
100,000,000₮
Төсөвт өртөг
НЗТНОНӨААТҮГ/202312075/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
22,466,540,200₮
Төсөвт өртөг
АШУҮИС/202201011/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
361,516,000₮
Төсөвт өртөг
АШУҮИС/202211022/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
60,870,573₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/202312247/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
1,517,472,000₮
Төсөвт өртөг
АШУҮИС/202211023/01/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
60,870,573₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202210777/01/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
20,000,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202210788/01/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
45,000,000₮
Төсөвт өртөг
ДДЦСТ/202209260/08/01
Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
30,000,000₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/202210789/01/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
2022-12-30
Тендер зарласан огноо
45,000,000₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 26108)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.