Тендерийн урилга

Хайх

Хоол, хүнс
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ХЭАДШШГ419НХА/20240102003/02/01
Төсөвт өртөг 320,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
БЭОТ-д эмэгтэйчүүдийн ЭХО аппратаар хангах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240102434/01/01
Төсөвт өртөг 400,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ЗТХЯ/20240101074/02/01
Төсөвт өртөг 70,105,100,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
12 хүний суудалтай үйлчилгээний автомашин худалдан авах
Захиалагчийн нэр: Хөвсгөл Дулааны Станц
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ХӨАДСТӨХК/20240202025/03/01
Төсөвт өртөг 63,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ХНХЯ/20240101018/01/01
Төсөвт өртөг 1,000,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Албан хэрэгцээнд дунд оврын автобус 1 ширхэг /Улаанбаатар/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МУДЗ/20240102005/01/01
Төсөвт өртөг 140,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Төрөл бүрийн электрод *
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240102400/01/01
Төсөвт өртөг 2,471,936,300₮
Зарласан огноо 2024-02-07
Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/
Захиалагчийн нэр: Зам, тээврийн хөгжлийн яам
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ЗТХЯ/20240101076/02/01
Төсөвт өртөг 49,859,320,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Шатахуун бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ХЗДХЯ/20240202003/01/01
Төсөвт өртөг 30,500,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Тээвэр шатахуун
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ХӨАТСХЭ/20240202002/01/01
Төсөвт өртөг 25,527,700₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Түлш халаалт
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ХААИСХБАДПК/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 60,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар НХААГ/20240101013/01/01
Төсөвт өртөг 5,112,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Сагсан бамбагийн 3*3-ын талбай шинээр байгуулах
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 5 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ДГААШСЗДТГ/20240201008/01/01
Төсөвт өртөг 75,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-26
Үдийн цай
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ХӨАБЗСЕБС/20240202007/03/01
Төсөвт өртөг 98,914,500₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ДЦС4/20240201067/01/01
Төсөвт өртөг 31,625,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ПНШНУГТЭ/20240102001/03/01
Төсөвт өртөг 37,948,109,223₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Спортын ордны барилгын засвар /Мандал сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар СЭАХААГ/20240101025/01/01
Төсөвт өртөг 300,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
2 км авто замын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо)
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар БЗДХААА/20240101021/01/01
Төсөвт өртөг 3,000,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хоол хүнс
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ХӨАТСХЭ/20240202008/01/01
Төсөвт өртөг 25,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Зуухны сэлбэг
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ДЦС3/20240102088/01/01
Төсөвт өртөг 110,623,700₮
Зарласан огноо 2024-02-28
ХЭАДШШГ419НХА/20240102003/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
320,000,000₮
Төсөвт өртөг
ӨМАХААГ/20240102434/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
400,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХӨАДСТӨХК/20240202025/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
63,000,000₮
Төсөвт өртөг
МУДЗ/20240102005/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
140,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240102400/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-07
Тендер зарласан огноо
2,471,936,300₮
Төсөвт өртөг
ЗТХЯ/20240101076/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
49,859,320,000₮
Төсөвт өртөг
ХЗДХЯ/20240202003/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
30,500,000₮
Төсөвт өртөг
ХӨАТСХЭ/20240202002/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
25,527,700₮
Төсөвт өртөг
ХААИСХБАДПК/20240202001/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
60,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХӨАБЗСЕБС/20240202007/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
98,914,500₮
Төсөвт өртөг
СЭАХААГ/20240101025/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
300,000,000₮
Төсөвт өртөг
БЗДХААА/20240101021/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
3,000,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХӨАТСХЭ/20240202008/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
25,000,000₮
Төсөвт өртөг
ДЦС3/20240102088/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
110,623,700₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 3871)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.