Тендерийн урилга

Хайх

Урилгын дугаар НХААГ/20240201189/01/01
Төсөвт өртөг 90,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Дизель түлш
Захиалагчийн нэр: Монголын төмөр зам
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар МТЗ/20240102154/01/01
Төсөвт өртөг 19,129,232,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хүнсний ногоо /дотоодын үйлдвэрлэл дэмжих/
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ДДЦСТ/20240202036/01/01
Төсөвт өртөг 41,600,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
ҮДИЙН ХООЛ
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар УВАЗСЕБС/20240202001/03/01
Төсөвт өртөг 67,932,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэрийн техник технологийн түвшний үнэлгээ +
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/202401031295/01/01
Төсөвт өртөг 150,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Түлш халаалт
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар АРАБУСЕБС/20240102003/01/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Усны зарцуулалт хэмжигчийн сэлбэг *
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240202853/01/01
Төсөвт өртөг 24,631,387₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Усалгааны материал
Захиалагчийн нэр: Монголросцветмет ТӨҮГ
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар МРЦМ/20240202233/01/01
Төсөвт өртөг 37,620,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
ПРВП 63/22.5 насос- /3 ширхэг/, Тосны насос /хөдөлгүүртэй/- /BG11-24A/-1 ком,
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭДЦС/20240202056/01/01
Төсөвт өртөг 100,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урилгын дугаар ХНХЯ/20240102029/01/01
Төсөвт өртөг 560,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 3 долоо хоног
Урилгын дугаар ЧДХААА/20240101001/01/01
Төсөвт өртөг 4,900,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Зуухны насос /Сэлэн э энерго ОНӨААТҮГ/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар СЭАХААГ/20240102009/01/01
Төсөвт өртөг 300,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-21
Олон үйлдэлт хэвлэх төхөөрөмж худалдан авах
Захиалагчийн нэр: Зээлийн батлан даалтын сан
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЗБДС/20240202002/02/01
Төсөвт өртөг 26,900,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
ТА№7-н конденсаторын тоноглол
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 6 хоногийн дараа
Урилгын дугаар ДЦС4/20240201052/01/01
Төсөвт өртөг 106,092,125₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар БШУЯ/20240102151/01/01
Төсөвт өртөг 1,500,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ӨВАССХЦ/20240202001/02/01
Төсөвт өртөг 56,125,800₮
Зарласан огноо 2024-02-26
Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 сарын дараа
Урилгын дугаар ӨВАССХЦ/20240202001/02/01
Төсөвт өртөг 56,125,800₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Урвалжийн шахуургын эд анги *
Захиалагчийн нэр: Эрдэнэт үйлдвэр
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ЭҮТӨҮГ/20240202108/01/01
Төсөвт өртөг 84,698,325₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Түлш хаалаалт зардал
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 2 долоо хоног
Урилгын дугаар ГАААСЦ/20240202001/01/01
Төсөвт өртөг 41,824,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Боловсролын байгууллагуудын засвар
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
одоогоос 1 долоо хоног
Урилгын дугаар ДУАДАСЗДТГ/20240201010/03/01
Төсөвт өртөг 67,236,375₮
Зарласан огноо 2024-02-28
МТЗ/20240102154/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
19,129,232,000₮
Төсөвт өртөг
ДДЦСТ/20240202036/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
41,600,000₮
Төсөвт өртөг
УВАЗСЕБС/20240202001/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
67,932,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/202401031295/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
150,000,000₮
Төсөвт өртөг
АРАБУСЕБС/20240102003/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
100,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240202853/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
24,631,387₮
Төсөвт өртөг
МРЦМ/20240202233/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
37,620,000₮
Төсөвт өртөг
ЭДЦС/20240202056/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
100,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЧДХААА/20240101001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
4,900,000,000₮
Төсөвт өртөг
СЭАХААГ/20240102009/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-21
Тендер зарласан огноо
300,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЗБДС/20240202002/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
26,900,000₮
Төсөвт өртөг
ДЦС4/20240201052/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
106,092,125₮
Төсөвт өртөг
БШУЯ/20240102151/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
1,500,000,000₮
Төсөвт өртөг
ӨВАССХЦ/20240202001/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-26
Тендер зарласан огноо
56,125,800₮
Төсөвт өртөг
ӨВАССХЦ/20240202001/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
56,125,800₮
Төсөвт өртөг
ЭҮТӨҮГ/20240202108/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
84,698,325₮
Төсөвт өртөг
ГАААСЦ/20240202001/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
41,824,000₮
Төсөвт өртөг
ДУАДАСЗДТГ/20240201010/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Тендер зарласан огноо
67,236,375₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 3871)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.