ЭМТ-ийн дотор их засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах

image
Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба
БНДХААА
28
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
Регистрийн дугаар
4553136
Харъяалагдах байгууллага
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
Тендер хүлээн авах хугацаа
Нээлт хийх огноо
2023-12-18 09:30:00
Тендер хүлээн авах эцсийн огноо
2023-12-18 09:00:00
Үлдсэн хугацаа
2 сарын өмнө
Тендерт оролцох Бусдад түгээх

ЭМТ-ийн дотор их засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах

Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба
Зөвлөх үйлчилгээ
БНДХААА/202307013
Орон нутгийн хөгжлийн сан
40,000,000
40,000,000
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хосолмол үнэлгээний хялбаршуулсан буюу бага үнийн арга
Цахим
Үр дүн гарсан

Тендерийн шалгаруулалтын зарлал Тендер шалгаруулалтын урилга & Тендер шалгаруулалтын явц

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2023 оны 12 сарын 07 -ны өдөр
1. Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь  БНДХААА/202307013 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  ЭМТ-ийн дотор их засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах  гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     #BIDDER#
3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
#TENDER_METHOD_NAME# аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт #GUARENTEE_AMOUNT# төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2023 оны 12 сарын 18 -ны өдрийн 09 цаг 00 минут цагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2023 оны 12 сарын 18 -ны өдрийн 09 цаг 30 минут  цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
Монгол, Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1-р хороо , Д.Нацагдоржийн талбай, ЗДТГ-ын байр, Худалдан авах ажиллагааны алба, Утас: 70212102 , Факс: 70212102
Имэйл хаяг: Baganuurxaaa@yahoo.com
Веб хаяг: 70212102
2023-11-21 12:01
Шинэ
2023-11-21 12:09
Санал хүлээн авч байгаа
2023-12-07 10:10
Хураангүй жагсаалт үүссэн
2023-12-07 10:11
Илгээгдсэн
2023-12-07 10:13
Батлагдсан
2023-12-07 10:14
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-12-15 10:39
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
2023-12-15 10:42
Илгээгдсэн
2023-12-15 10:42
Батлагдсан
2023-12-15 10:42
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-12-18 10:13
Нээгдсэн
2023-12-20 15:15
Хянан үзсэн
2023-12-25 17:06
Үр дүн гарсан
2023-11-21 12:01
Шинэ
2023-11-21 12:09
Санал хүлээн авч байгаа
2023-12-07 10:10
Хураангүй жагсаалт үүссэн
2023-12-07 10:11
Илгээгдсэн
2023-12-07 10:13
Батлагдсан
2023-12-07 10:14
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-12-15 10:39
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
2023-12-15 10:42
Илгээгдсэн
2023-12-15 10:42
Батлагдсан
2023-12-15 10:42
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-12-18 10:13
Нээгдсэн
2023-12-20 15:15
Хянан үзсэн
2023-12-25 17:06
Үр дүн гарсан

Холбогдох баримт бичгүүд Баримт бичиг, тодруулга, техникийн тодорхойлолт, зураг төсөв

Энэ тендер шалгаруулалтад захиалагчаас тодруулга оруулаагүй байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.