Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудлын аэродромыг олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 4С хяналтын код бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай болгон өргөтгөх ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажил

Б
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
БӨАОНӨГ
129
Төлөвлөсөн
19
Зарласан
Регистрийн дугаар
9003789
Харъяалагдах байгууллага
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
Тендер хүлээн авах хугацаа
Нээлт хийх огноо
2023-02-15 11:30:00
Тендер хүлээн авах эцсийн огноо
2023-01-09 11:00:00
Үлдсэн хугацаа
1 жилийн өмнө
Тендерт оролцох Бусдад түгээх

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудлын аэродромыг олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 4С хяналтын код бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай болгон өргөтгөх ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажил

Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
Зөвлөх үйлчилгээ
БӨАОНӨГ/202212161
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө
500,000,000
500,000,000
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хосолмол үнэлгээний арга
Цахим
Үр дүн гарсан

Тендерийн шалгаруулалтын зарлал Тендер шалгаруулалтын урилга & Тендер шалгаруулалтын явц

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2024 оны 02 сарын 25 -ны өдрийн 06 цаг 08 минут
Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудлын аэродромыг олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 4С хяналтын код бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай болгон өргөтгөх ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202212161

 
1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудлын аэродромыг олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 4С хяналтын код бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай болгон өргөтгөх ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажил -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. 

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Баян-Өлгий аймгийн Өлгий нисэх буудлын аэродромыг олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 4С хяналтын код бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай болгон өргөтгөх ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөл, техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажил болно.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх
 
Зөвшөөрөхгүй

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг #ADD_INFORMATION_DATE# хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр #RECEIVE_CONSULTANT_NOTICE#-ны дотор ирүүлнэ үү.
, Утас: 70427593 , Факс: 70427593
Имэйл хаяг:
Веб сайт: 70427593
2022-12-30 16:45
Шинэ
2022-12-30 16:51
Санал хүлээн авч байгаа
2023-01-25 15:34
Хураангүй жагсаалт үүссэн
2023-01-26 16:27
Илгээгдсэн
2023-01-26 16:33
Цуцлагдсан
2023-01-26 16:39
Илгээгдсэн
2023-01-26 16:40
Батлагдсан
2023-01-26 16:45
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-02-08 11:45
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
2023-02-08 11:51
Илгээгдсэн
2023-02-08 11:52
Батлагдсан
2023-02-08 11:53
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-02-27 15:54
Нээгдсэн
2023-03-21 14:04
Хянан үзсэн
2023-03-24 15:51
Үр дүн гарсан
2022-12-30 16:45
Шинэ
2022-12-30 16:51
Санал хүлээн авч байгаа
2023-01-25 15:34
Хураангүй жагсаалт үүссэн
2023-01-26 16:27
Илгээгдсэн
2023-01-26 16:33
Цуцлагдсан
2023-01-26 16:39
Илгээгдсэн
2023-01-26 16:40
Батлагдсан
2023-01-26 16:45
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-02-08 11:45
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
2023-02-08 11:51
Илгээгдсэн
2023-02-08 11:52
Батлагдсан
2023-02-08 11:53
Тендер хүлээн авч байгаа
2023-02-27 15:54
Нээгдсэн
2023-03-21 14:04
Хянан үзсэн
2023-03-24 15:51
Үр дүн гарсан

Холбогдох баримт бичгүүд Баримт бичиг, тодруулга, техникийн тодорхойлолт, зураг төсөв

Энэ тендер шалгаруулалтад захиалагчаас тодруулга оруулаагүй байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.