Тодруулга

54008-001/202207004/01/01 2023 оны 06 сарын 10 -ны өдрийн 11 цаг 20 минут

Тодруулгын хариу

2023-06-10
МРЦМ/202312425/01/01 2023 оны 03 сарын 20 -ны өдрийн 10 цаг 23 минут

2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03/1241  тоотоор тус тендерийг дахин үнэлэх тухай шийдвэр ирүүлсэн.  Албан тоотыг хавсаргав.

МРЦМ/202312425/01/01 2023 оны 03 сарын 01 -ны өдрийн 03 цаг 05 минут

Сангийн яаманд  оролцогчоос захиалагчийн шийдвэрт гомдол гаргасан тул тус тендерийг түр түдгэлзүүлсэнийг үүгээр мэдэгдэж байна.

2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 03/1122  тоот албан бичгийг хавсаргав.

ЭҮТӨҮГ/202202044/01/01 2023 оны 02 сарын 27 -ны өдрийн 05 цаг 05 минут

Тодруулгын хариуг албан бичгээр хүргүүлж байна

ТТАХНЭ/202206034/01/01 2023 оны 02 сарын 17 -ны өдрийн 09 цаг 53 минут
Тендерийн баталгааг багц бүрээр тусгасан тул багц бүрийн төсөвт өртгийг тавих боломжгүй.
ҮСХ/202312001/01/01 2023 оны 02 сарын 09 -ны өдрийн 12 цаг 30 минут

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД

 

Үндэсний статистикийн хорооноос зарласан ҮСХ/202312001 дугаартай Статистикийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах программ хангамжийн лиценз худалдан авах тендер сонгон шалгаруулалтын 2 дугаар багцад оролцогч “Могул сервис” ХХК-аас Сангийн яаманд хандаж гомдол гаргасныг мэдэгдэж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу Сангийн яамнаас гомдлыг хянан хэлэлцэж шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд гэрээ байгуулах болон бусад үйлдлийн хэрэгжилтийг түр түдгэлзүүлсэн  болно.

ҮСХ/202312001/01/01 2023 оны 02 сарын 09 -ны өдрийн 12 цаг 27 минут

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД

 

Үндэсний статистикийн хорооноос зарласан ҮСХ/202312001 дугаартай Статистикийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах программ хангамжийн лиценз худалдан авах тендер сонгон шалгаруулалтын 2 дугаар багцад оролцогч “Могул сервис” ХХК-аас Сангийн яаманд хандаж гомдол гаргасныг мэдэгдэж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.4-т заасны дагуу Сангийн яамнаас гомдлыг хянан хэлэлцэж шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд гэрээ байгуулах болон бусад үйлдлийн хэрэгжилтийг түр түдгэлзүүлсэн  болно.

ЭҮТӨҮГ/202201513/02/01 2023 оны 02 сарын 02 -ны өдрийн 01 цаг 18 минут

Тодруулгын хариултыг хавсралтаас үзнэ үү.

2023-02-02
ЭТТ/202201100/03/02 2023 оны 02 сарын 01 -ны өдрийн 02 цаг 33 минут

Гомдол гарсан тухай мэдэгдлийг хүргүүлж байна. Хавсралтаас үзнэ үү.

(모든: 3286)
기록

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.