조달 기관

image
10АДСБТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТӨҮГ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АСЭ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЯУТӨЭМТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
БЗДХХҮХАО
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТГ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЗТТТТӨХК
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТҮТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АИХК
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЧА
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АҮЦ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЕМЭТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АДОБАЗ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЖДХ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АУЭХС
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
조당자 이름 조달 기관번호 예산지사
10АДСБТ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
АТӨҮГ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
АСЭ эмнэлэг
АСЭ эмнэлэг
조달자 등록: 2261898
АСЭ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
АШУҮИСГААДСАУСХЕБАС БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
ДУААУС БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
АЯУТӨЭМТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
 Авидын орон
Авидын орон
조달자 등록: 8023247
БЗДХХҮХАО ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
АТГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
АБТТСХ А120 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
АЗТТТТӨХК ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
АТҮТ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Автоимпекс ХК
Автоимпекс ХК
조달자 등록: 2022524
АИХК САНГИЙН САЙД
Автотерминал трейд
Автотерминал трейд
조달자 등록: 5577799
АТТ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
АЧА НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
АҮЦ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
АЕМЭТ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
АДОБАЗ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
АТХХХМТөсөл БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
АЖДХ МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА
АУЭХС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
(모든: 3871)
기록

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.