계약

Гэрээ байгуулсан: Зост-Өргөө
Гэрээний дүн: 96,499,960₮
Гэрээ байгуулсан: Тойроотхайрхан
Гэрээний дүн: 28,823,500₮
Гэрээ байгуулсан: Эко эвсэг зам
Гэрээний дүн: 69,743,093₮
Гэрээ байгуулсан: Ивээл хишигтэн
Гэрээний дүн: 43,400,000₮
Гэрээ байгуулсан: Солар сити инженеринг
Гэрээний дүн: 314,056,800₮
Гэрээ байгуулсан: Оточ-Оргил
Гэрээний дүн: 119,800,000₮
Гэрээ байгуулсан: Топика
Гэрээний дүн: 124,271,300₮
Гэрээ байгуулсан: Арш Технологи
Гэрээний дүн: 331,459,359₮
Түлш халаалт(Нүүрс татах тээвэрлэлтийн зардал)
Гэрээний дугаар: ЗАДНБ/202304002(1)
Гүйцэтгэгч рүү илгээсэн
Гэрээ байгуулсан: Зэсийн бүрдийн хишиг
Гэрээний дүн: 14,000,102₮
Гэрээ байгуулсан: Монбиофарм
Гэрээний дүн: 61,988,500₮
Гэрээ байгуулсан: Жилкэр
Гэрээний дүн: 27,750,000₮
Гэрээ байгуулсан: Молцог-Элс
Гэрээний дүн: 79,965,688₮
Гэрээ байгуулсан: Кореафарма
Гэрээний дүн: 336,366,800₮
Гэрээ байгуулсан: Медиконт
Гэрээний дүн: 8,800,000₮
Гэрээ байгуулсан: Еврофарм
Гэрээний дүн: 68,011,900₮
Универсаль тракторын засвар
조당자 이름: Ар Ус ундарга
Гэрээний дугаар: АУУ/202309001
Гүйцэтгэгч рүү илгээсэн
Гэрээ байгуулсан: Харгуйн анд
Гэрээний дүн: 29,500,000₮
Гэрээ байгуулсан: Техно зон
Гэрээний дүн: 4,070,000₮
Гэрээ байгуулсан: Техно зон
Гэрээний дүн: 2,970,000₮
Гэрээ байгуулсан: Техно зон
Гэрээний дүн: 2,270,000₮
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл(Бүлэгнэлтийн шинжилгээ)
Гэрээний дугаар: АӨСҮТ/202301001(39)
Гүйцэтгэгч рүү илгээсэн
Гэрээ байгуулсан: Монбиофарм
Гэрээний дүн: 2,160,000₮
(모든: 36512)
기록

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.