입찰 초대장

Хайх

Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
1개월 후
입찰 공고번호 УБЦТС/20240103074/01/01
예산금액 856,409,400₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 СОЯ/20240101046/02/01
예산금액 4,600,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 ЧДХААА/20240102066/01/01
예산금액 160,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 МЗХННУБТЗ/20240102017/01/01
예산금액 644,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 БШУЯ/20240102184/02/01
예산금액 500,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 БШУЯ/20240101084/01/01
예산금액 4,261,600,000₮
발행날짜 2024-02-16
입찰 공고번호 ТӨАХААГ/20240201008/01/01
예산금액 150,000,000₮
발행날짜 2024-02-21
입찰 공고번호 ЧДХААА/20240101007/01/01
예산금액 494,154,600₮
발행날짜 2024-02-23
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 27 сумын эм, эмнэлгийн хэрэглэл худалдан авах
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ТӨАХААГ/20240102098/01/01
예산금액 5,367,000,000₮
발행날짜 2024-02-14
입찰 공고번호 ГСАОНӨГ/20240102027/01/01
예산금액 150,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 ЗАУЛСЗДТГ/20240102003/01/01
예산금액 130,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 ХОАДСТӨХК/20240203020/01/01
예산금액 25,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 ГСАССЗДТГ/202401010/01/01
예산금액 171,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
Эмульсийн тэсрэх бодисын түүхий эд, шүү
조당자 이름: Эрдэнэт үйлдвэр
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
4일 후
입찰 공고번호 ЭҮТӨҮГ/20240102053/01/01
예산금액 48,880,730,000₮
발행날짜 2024-01-31
Рапсын тос
조달 규칙: Харьцуулалтын арга
1주 후
입찰 공고번호 ДААТҮТӨХК/20240202437/03/01
예산금액 83,991,600₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 ТБ/20240201152/01/01
예산금액 95,156,783₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 УБЦТС/20240202123/01/01
예산금액 31,625,000₮
발행날짜 2024-02-23
입찰 공고번호 ЧДХААА/20240102060/02/01
예산금액 107,898,000₮
발행날짜 2024-02-23
Винтовой блок /kaishan/
조달 규칙: Харьцуулалтын арга
3주 후
입찰 공고번호 МРЦМ/20240202005/01/01
예산금액 39,100,000₮
발행날짜 2024-02-23
Цахилгаан хөдөлгүүр
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3주 후
입찰 공고번호 МРЦМ/20240102007/01/01
예산금액 165,000,000₮
발행날짜 2024-02-23
УБЦТС/20240103074/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
발행일
856,409,400₮
예산금액
СОЯ/20240101046/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
발행일
4,600,000,000₮
예산금액
ГСАОНӨГ/20240102027/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
발행일
150,000,000₮
예산금액
ГСАССЗДТГ/202401010/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
발행일
171,000,000₮
예산금액
ЭҮТӨҮГ/20240102053/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-01-31
발행일
48,880,730,000₮
예산금액
ДААТҮТӨХК/20240202437/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
발행일
83,991,600₮
예산금액
ТБ/20240201152/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
발행일
95,156,783₮
예산금액
УБЦТС/20240202123/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
발행일
31,625,000₮
예산금액
МРЦМ/20240202005/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
발행일
39,100,000₮
예산금액
МРЦМ/20240102007/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
발행일
165,000,000₮
예산금액
(모든: 3344)
기록

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.