Tender invitation

Хайх

Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас нийлүүлэх
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number ЭДЦС/20240102030/01/01
Total budget 100,794,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Дотуур байр хоол хүнс
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2 weeks from now
Notice number ХӨАЦСЕБС/20240102002/01/01
Total budget 151,033,700₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ЭМЯ/20240102077/01/01
Total budget 97,500,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ХУДХААА/20240101015/02/01
Total budget 1,480,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number НХА421/20240102001/02/01
Total budget 215,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number АРАХААГ/20240202050/01/01
Total budget 79,800,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number БӨАННСЗДТГ/20240303011/01/01
Total budget 39,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ХӨАЧӨСЕБС/20240202001/01/01
Total budget 61,873,200₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ХӨАЦҮСЗДТГ/20240202001/01/01
Total budget 85,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Хүүхдийн хоол
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
1 week from now
Notice number ДААДС10Ц/20240202001/01/01
Total budget 98,875,800₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Хүнд даацын автомашины дугуй
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
4 weeks from now
Notice number МРЦМ/20240102258/01/01
Total budget 803,700,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Далд уурхайн ачигч машины дугуй
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
4 weeks from now
Notice number МРЦМ/20240202260/01/01
Total budget 101,500,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх багаж хэрэгсэл
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МРЦМ/20240202253/01/01
Total budget 36,825,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Төрөл бүрийн кабель, провод
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2 weeks from now
Notice number ДЦС4/20240102125/02/01
Total budget 188,830,855₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ХУДХААА/20240101069/02/01
Total budget 300,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Хүүхдийн хоол
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
1 week from now
Notice number ӨВАГУСЦ/20240202001/01/01
Total budget 30,696,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
И-мэйлийг халдлагаас хамгаалах төхөөрөмж
Procuring entity name: Монголбанк
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МБ/20240102077/01/01
Total budget 200,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Дата урсгалын хяналтын сервер, программ хангамжийн лиценз
Procuring entity name: Монголбанк
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МБ/20240102043/01/01
Total budget 250,560,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ХӨАТСЗДТГ/20240201013/01/01
Total budget 100,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Дата төвийн сүлжээний төхөөрөмж нийлүүлэх
Procuring entity name: Төрийн банк
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number ТБ/20240102073/01/01
Total budget 604,859,700₮
Зарласан огноо 2024-02-23
ЭДЦС/20240102030/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
100,794,000₮
Total budget
ХӨАЦСЕБС/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
151,033,700₮
Total budget
ДААДС10Ц/20240202001/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
Published date
98,875,800₮
Total budget
МРЦМ/20240102258/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
803,700,000₮
Total budget
МРЦМ/20240202260/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
101,500,000₮
Total budget
МРЦМ/20240202253/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
Published date
36,825,000₮
Total budget
ДЦС4/20240102125/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
188,830,855₮
Total budget
ӨВАГУСЦ/20240202001/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
Published date
30,696,000₮
Total budget
МБ/20240102077/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
200,000,000₮
Total budget
МБ/20240102043/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
250,560,000₮
Total budget
ТБ/20240102073/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
604,859,700₮
Total budget
(Total: 3344)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.