Tender invitation

Хайх

Эрүүл ахуйн бараа, материал
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МРЦМ/20240202250/01/01
Total budget 44,426,880₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Хоол, хүнс
Procuring entity name: Хорих 429-р анги
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
4 weeks from now
Notice number ХА429/20240102009/01/01
Total budget 280,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Тракторт угсардаг түрэгч, гүн сийрүүлэгч /Култиватор/
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МРЦМ/20240202032/01/01
Total budget 43,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number МТТХ/20240102004/01/01
Total budget 191,140,400₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Булган/
Procuring entity name: Соёлын яам
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number СОЯ/20240102036/01/01
Total budget 153,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number БШУЯ/20240101076/01/01
Total budget 10,300,970,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number НБОГ/202412016/01/01
Total budget 30,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
1 week from now
Notice number НЗДТГ/20240103007/02/01
Total budget 99,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Хүнсний бүдүүн ногоо худалдан авах
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МЗХННУБТЗ/20240102072/01/01
Total budget 522,111,835₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Аргон хий, баллон
Procuring entity name: Эрдэнэт үйлдвэр
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number ЭҮТӨҮГ/20240102155/01/01
Total budget 126,000,544₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ДДЦСТ/20240202027/01/01
Total budget 72,256,800₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Төрөл бүрийн цахилгаан насос
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number ДДЦСТ/20240102093/01/01
Total budget 158,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
6кВт цамхагт гэрэлтүүлэг
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2 weeks from now
Notice number ДААТҮТӨХК/20240102073/01/01
Total budget 350,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Будаг худалдан авах
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2 weeks from now
Notice number МЗХННУБТЗ/20240102263/01/01
Total budget 1,463,453,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Бензин
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МРЦМ/20240102263/01/01
Total budget 453,687,488₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Эм эмнэлгийн хэрэгсэл
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 days from now
Notice number ДОАБОЭТ/20240102001/01/01
Total budget 2,727,110,600₮
Зарласан огноо 2024-02-07
Notice number ТӨААРСЗДТГ/20240202013/03/01
Total budget 83,661,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Үдийн хоолны материал
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
4 days from now
Notice number ТӨААРСЗДТГ/20240202014/03/01
Total budget 28,230,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ОРАБОЭТ/20240202036/01/01
Total budget 40,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Notice number ХӨАХТЗА/20240202005/02/01
Total budget 25,940,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
МРЦМ/20240202250/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
Published date
44,426,880₮
Total budget
ХА429/20240102009/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
280,000,000₮
Total budget
МРЦМ/20240202032/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
Published date
43,000,000₮
Total budget
СОЯ/20240102036/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
153,000,000₮
Total budget
НЗДТГ/20240103007/02/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
Published date
99,000,000₮
Total budget
ЭҮТӨҮГ/20240102155/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
126,000,544₮
Total budget
ДДЦСТ/20240102093/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
158,000,000₮
Total budget
ДААТҮТӨХК/20240102073/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
350,000,000₮
Total budget
МЗХННУБТЗ/20240102263/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
1,463,453,000₮
Total budget
МРЦМ/20240102263/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
453,687,488₮
Total budget
ДОАБОЭТ/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-07
Published date
2,727,110,600₮
Total budget
(Total: 3344)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.