Procurement planning

Procurement planning

ТШ код Тендер шалгаруулалтын нэр ТШ төрөл Төсөвт өртөг(₮) Тухайн оны санхүүжих өртөг (₮) ХАА-д мөрдөх журам Тендер зарлах огноо Тайлбар тодруулга
ГААОНӨГ/20240201016 Бигэр сумын Сэрхийн нуруунд хөвийн засвар хийх Ажил 30,000,000 30,000,000 Харьцуулалтын арга 2023-12-15
ДУГАЭДСЗДТГ/20240601017 Гэрэлт цамхагт камер суурилуулах Ажил 19,500,000 19,500,000 Шууд худалдан авалт 2024-04-01
ХӨАЧӨСЭМТ/20240202010 хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл Бараа 34,606,000 34,606,000 Харьцуулалтын арга 2024-02-04
ТТЗ/20240202242 Гинжин худалдаж авах Бараа 31,080,000 31,080,000 Харьцуулалтын арга 2024-03-04
ХБЗ/202411013 Хилийн боомтын богино болон дунд хугацааны стратеги Зөвлөх үйлчилгээ 80,000,000 80,000,000 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам 2024-02-15
ГХЯ/20240101003 ГХЯ-ны дээврийн засварын ажил Ажил 100,000,000 100,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-04-01
ШЕЗ/20240102003 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нарт зөөврийн компьютер худалдан авах Бараа 1,254,000,000 1,254,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-02-01
УВАОНӨГ/20240102006 Нийтийн эзэмшлийн теле хяналтын цэгүүдийн тоног төхөөрөмжийн засвар, шинэчлэл /Увс аймаг дахь Цагдаагийн газар/ Бараа 78,300,000 78,300,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2023-12-25
УВАОНӨГ/20240201032 Наадмын талбайн засвар, шинэчлэл /Бөхмөрн сум/л /Улаангом сум/ Ажил 100,000,000 100,000,000 Харьцуулалтын арга 2024-02-10
ДГАХААГ/20240101037 Хөвсгөл сумын ЕБС-ийн өргөтгөл барих, хуучин сургуулийн гадна фасад засварын ажил Ажил 2,929,736,000 1,480,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-01-10
ДГАХААГ/20240101041 Аймгийн төв Гандантэгчинлэн хийдийн орчны тохижилтын ажил Ажил 600,000,000 600,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-01-10
ОРАОНӨГ/20240201053 Чингэл багт шинээр камержуулалт хийх Ажил 139,476,800 139,476,800 Харьцуулалтын арга 2024-01-29
ОРАОНӨГ/20240101091 Согоот баг.Баян-Өндөр сумын 14-р сургуулийн дутуу баригдсан өргөтгөлийг буулгах Ажил 300,000,000 300,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-02-05
СБАОНӨГ/20240201025 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах нэмэлт ажил (Баруун-Урт сум, Эко 1 хороолол) Ажил 150,000,000 150,000,000 Харьцуулалтын арга 2024-03-13
ХЭАПГ/20240602005 Тээвэр шатахуун Бараа 9,480,000 9,480,000 Шууд худалдан авалт 2024-01-01
НБОГ/20240101008 Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээх, хамгаалалт Ажил 240,000,000 240,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-02-01
ӨВАХХСДПГ/20240602003 бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл Бараа 3,000,000 3,000,000 Шууд худалдан авалт 2024-01-01
БШУЯ/20240101103 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 8 дугаар цэцэрлэг/ Ажил 4,371,400,000 1,311,420,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-01-01
БШУЯ/20240101127 Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/ Ажил 3,119,400,000 935,800,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-01-01
БШУЯ/20240102149 Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Завхан/ Бараа 1,000,000,000 1,000,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга 2024-01-01
Бигэр сумын Сэрхийн нуруунд хөвийн засвар хийх
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ГААОНӨГ/20240201016
Total budget: 30,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:30,000,000₮
Гэрэлт цамхагт камер суурилуулах
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ДУГАЭДСЗДТГ/20240601017
Total budget: 19,500,000₮
Энэ онд санхүүжих:19,500,000₮
хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ХӨАЧӨСЭМТ/20240202010
Total budget: 34,606,000₮
Энэ онд санхүүжих:34,606,000₮
Гинжин худалдаж авах
Захиалагчийн нэр: Тавантолгой төмөр зам
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ТТЗ/20240202242
Total budget: 31,080,000₮
Энэ онд санхүүжих:31,080,000₮
Хилийн боомтын богино болон дунд хугацааны стратеги
Захиалагчийн нэр: Хилийн боомтын захиргаа
ХАА-ны журам: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
ХАА-ны төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер код: ХБЗ/202411013
Total budget: 80,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:80,000,000₮
ГХЯ-ны дээврийн засварын ажил
Захиалагчийн нэр: Гадаад харилцааны яам
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ГХЯ/20240101003
Total budget: 100,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:100,000,000₮
Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нарт зөөврийн компьютер худалдан авах
Захиалагчийн нэр: Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ШЕЗ/20240102003
Total budget: 1,254,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:1,254,000,000₮
Тендер код: УВАОНӨГ/20240102006
Total budget: 78,300,000₮
Энэ онд санхүүжих:78,300,000₮
Тендер код: УВАОНӨГ/20240201032
Total budget: 100,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:100,000,000₮
Тендер код: ДГАХААГ/20240101037
Total budget: 2,929,736,000₮
Энэ онд санхүүжих:1,480,000,000₮
Аймгийн төв Гандантэгчинлэн хийдийн орчны тохижилтын ажил
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ДГАХААГ/20240101041
Total budget: 600,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:600,000,000₮
Чингэл багт шинээр камержуулалт хийх
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ОРАОНӨГ/20240201053
Total budget: 139,476,800₮
Энэ онд санхүүжих:139,476,800₮
Согоот баг.Баян-Өндөр сумын 14-р сургуулийн дутуу баригдсан өргөтгөлийг буулгах
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ОРАОНӨГ/20240101091
Total budget: 300,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:300,000,000₮
Тендер код: СБАОНӨГ/20240201025
Total budget: 150,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:150,000,000₮
Тээвэр шатахуун
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ХЭАПГ/20240602005
Total budget: 9,480,000₮
Энэ онд санхүүжих:9,480,000₮
Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээх, хамгаалалт
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: НБОГ/20240101008
Total budget: 240,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:240,000,000₮
бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ӨВАХХСДПГ/20240602003
Total budget: 3,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:3,000,000₮
Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 8 дугаар цэцэрлэг/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: БШУЯ/20240101103
Total budget: 4,371,400,000₮
Энэ онд санхүүжих:1,311,420,000₮
Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон/
Захиалагчийн нэр: Боловсролын ерөнхий газар
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: БШУЯ/20240101127
Total budget: 3,119,400,000₮
Энэ онд санхүүжих:935,800,000₮
Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Завхан/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: БШУЯ/20240102149
Total budget: 1,000,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:1,000,000,000₮
(Total: 35440)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.