Tender invitation

Хайх

Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (24 дүгээр хороо)
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number БГДХААА/20240101028/01/01
Total budget 150,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ЭБЦТС/20240201059/01/01
Total budget 39,400,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
RHINO краны засвар
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
2 weeks from now
Notice number ЭБЦТС/20240201057/01/01
Total budget 57,515,400₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хоол хүнс
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
2 weeks from now
Notice number УВАТСХЦ/20240202001/07/01
Total budget 76,799,700₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ДГАХААГ/20240201138/01/01
Total budget 128,137,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хүүхдийн үдийн хоолны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number ОРА1С/20240102001/01/01
Total budget 346,590,900₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Төмөр
Procuring entity name: Дулааншарын гол
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
1 week from now
Notice number ДШГ/20240202005/01/01
Total budget 61,412,650₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ОРАХААГ/20240101019/01/01
Total budget 350,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ОРАХААГ/20240201210/01/01
Total budget 120,877,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ОРАХААГ/20240102213/01/01
Total budget 405,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ОРАХААГ/20240201214/01/01
Total budget 125,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ОРАХААГ/20240202217/01/01
Total budget 75,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ЭБЦТС/20240201058/01/01
Total budget 56,124,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ДГАХААГ/20240101019/01/01
Total budget 280,825,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Их засвар
Procuring entity name: И Монгол академи
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
4 weeks from now
Notice number ИМАУТҮГ/20240101003/02/01
Total budget 1,500,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Паронит худалдан авах
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number МЗХННУБТЗ/20240102309/01/01
Total budget 158,506,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number ЭБЦТС/20240201056/01/01
Total budget 70,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Конторын барилгын засвар/Архангай/
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
2 weeks from now
Notice number ЭБЦТС/20240201060/01/01
Total budget 30,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Notice number МЗХННУБТЗ/20240102306/01/01
Total budget 3,600,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Сүлжээний усны насос /750/105/
Procuring entity name: Дулааншарын гол
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number ДШГ/20240102002/01/01
Total budget 120,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
БГДХААА/20240101028/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Published date
150,000,000₮
Total budget
ЭБЦТС/20240201057/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Published date
57,515,400₮
Total budget
УВАТСХЦ/20240202001/07/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Published date
76,799,700₮
Total budget
ОРА1С/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Published date
346,590,900₮
Total budget
ДШГ/20240202005/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Published date
61,412,650₮
Total budget
ИМАУТҮГ/20240101003/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Published date
1,500,000,000₮
Total budget
МЗХННУБТЗ/20240102309/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Published date
158,506,000₮
Total budget
ЭБЦТС/20240201060/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-28
Published date
30,000,000₮
Total budget
ДШГ/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Published date
120,000,000₮
Total budget
(Total: 3871)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.