Tender invitation

Хайх

Notice number ӨМАХААГ/20240102515/01/02
Total budget 3,000,000,000₮
Зарласан огноо 2024-03-27
Notice number ЗГХЭГ/20240202026/02/01
Total budget 95,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-12
Notice number СОЯ/20240101009/02/01
Total budget 4,184,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number НХААГ/20240101453/01/01
Total budget 7,800,000,000₮
Зарласан огноо 2024-06-26
Notice number ТӨАХААГ/20240101061/02/01
Total budget 220,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number НХААГ/20240101469/01/01
Total budget 2,815,500,000₮
Зарласан огноо 2024-06-26
Notice number ХӨАРЛСЗДТГ/20240201006/02/01
Total budget 66,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number ТӨААРСЗДТГ/20240201019/02/01
Total budget 25,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number ЗААХААГ/20240201083/03/01
Total budget 60,200,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Тос тосолгооны бүтээгдэхүүн
Procuring entity name: Монгол шуудан
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
1 week from now
Notice number МШ/20240202121/03/01
Total budget 45,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number ДОАХГСЗДТГ/20240201042/01/01
Total budget 25,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number ДОАХГСЗДТГ/20240201044/01/01
Total budget 38,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Дизель түлш худалдан авах
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2 weeks from now
Notice number АУЭХС/20240102011/01/01
Total budget 573,128,570₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number БУАХААГ/20240201072/07/01
Total budget 75,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Синхрон цаг худалдан авч суурилуулах
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
6 days from now
Notice number ДзДЦС/20240201017/02/01
Total budget 30,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Шохойн үйлдвэрийн тоосжилт бууруулах тоног төхөөрөмжүүд
Procuring entity name: Цемент шохой
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2 weeks from now
Notice number ЦШ/20240102114/02/01
Total budget 400,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number ТӨААРСЗДТГ/20240201018/01/01
Total budget 50,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Notice number ХӨАМӨСЗДТГ/20240101028/04/01
Total budget 40,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн барилгын засварын ажил
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
3 weeks from now
Notice number БГДХААА/20240101088/03/01
Total budget 250,000,000₮
Зарласан огноо 2024-07-16
Төмөр бэлдэц
Procuring entity name: Багануур ХК
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
1 week from now
Notice number БНХК/20240102061/01/01
Total budget 716,098,200₮
Зарласан огноо 2024-06-21
МШ/20240202121/03/01
Харьцуулалтын арга
2024-07-16
Published date
45,000,000₮
Total budget
АУЭХС/20240102011/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-07-16
Published date
573,128,570₮
Total budget
ЦШ/20240102114/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-07-16
Published date
400,000,000₮
Total budget
БНХК/20240102061/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-06-21
Published date
716,098,200₮
Total budget
(Total: 20466)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.