Түгээмэл асуугддаг асуултууд

Түгээмэл асуугддаг асуултууд

Тендерт оролцогчдод зориулсан асуулт, хариулт

Цахим гарын үсэг хэрхэн авах вэ?

Цахим гарын үсгийн тухай хууль батлагдсанаар аж ахуйн нэгжүүдэд цахим гарын үсэг тараагдаж эхэлсэн. Олгож байгаа байгууллагууд: 1. Тридум кэй ХХК, Монпасс ХХК нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг эрх бүхий компани бөгөөд www.tridumkey.mn, www.monpass.mn цахим хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

Цахим гарын үсгийг зайлшгүй авах ёстой юу?

Тийм, Таны илгээж буй тендер тухайн гарын үсгээр нууцлагдаад сервер дээр хадгалагдана. Тэр нь тендерийн нээлтийн өдөр нийтийн өмнө нээх түлхүүрээр нээх хүртэл нууцлагдана.

Тендерийн талаар хаанаас тодруулж асуух вэ?

Захиалагч байгууллага тендерийн урила нийтэлдэг бөгөөд тодруулах зүйл байвал холбоо барих хаягаас мэдээллээ авна. Дараах урилгын хэсгээс улаанаар тодруулсан нь захиалагч байгууллага: "Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл" төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос БХС-ын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд орон сууц нийлүүлэх -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баталгаа гаргах гэсэн юм. Танай системд бүртгэлгүй байна гэж байна гэж банкны ажилтан хэлсэн

Цахим тендерийн баталгааг бүх арилжааны банкуудаар гаргуулна. Баталгаа гаргахдаа: 1. Цахим системд бүртгүүлсэн байна. 2. Тендерт оролцох хураамж болох 50 мянган төгрөгийн арилжааны банкны цахим төлбөрийн систем ашиглаж төлсөн байх 3. Оролцож буй тендер шалгаруулалт нь багцтай тохиолдолд тухайн оролцох гэж байгаа багцыг идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай 4. Тендерийн нээлт хийхээс өмнө тухайн тендерийн баталгаа зөв харагдаж байгаа эсэхийг өөрөө хянах боломжтой

Хэрэглэгчийн гарын авлага байна уу?

Хэрэглэгчийн хөтөч хэсэгт заавар байршуулсан байгаа тухайн үйлдлийг хийж гүйцэтгэж байгаа видеог товъёогийн дагуу оруулсан болно

Системтэй холбоотой мэдээлэл хаанаас авах вэ? ямар утсаар холбоо барих вэ?

Хэрэглэгчийн онлайн туслах хэсгийг ажилуулж байгаа бөгөөд асуух асуултаа товчхон оновчтой бичсэнээр хариултаа тэр дор нь эсвэл и-мэйл хаягаар хүлээн авах боломжтой, мөн 62263014, 62263023, 62263026 утсуудаар холбогдож болно

Тендер шалгаруулалтын нээлтэнд заавал очих шаардлагатай юу, амжихгүй болвол яах вэ?

Хялбаршуулсан цахим тендер шалгаруулалтын нээлтэнд заавал биеэр оролцох албагүй бөгөөд нээлт хийгдсэн даруйд Тендер шалгаруулалт цэсний Тендер шалгаруулалтын үр дүн дэд цэсэнд нийтлэгдэнэ. Хэрвээ мэдээлэл байхгүй байвал тухайн захиалагч байгууллагад хандаж болно.

Тендер шалгаруулалтын үр дүн буюу ямар компани шалгарч гэрээ байгуулсан талаар мэдэж болох уу?

Тендер шалгаруулалтын үр дүнгийн мэдээллийг Захиалагч байгууллага гэрээ байгуулсаны дараа системд оруулах бөгөөд хэрэв оруулсан бол www.tender.gov.mn системийн Тендер шалгаруулалт цэсний Тендер шалгаруулалтын үр дүн дэд цэсэнд урилга бүрээр шалгарсан эсэх, шалгараагүй шалтгааны хамт нийтлэгдэнэ. Хэрвээ мэдээлэл байхгүй эсвэл дутуу байвал тухайн захиалагч байгууллагадаа хандаж болно.

Тендерт оролцох хураамж гэж юу вэ?

Тендерийн баримт бичгийг хувилж олшруулах, зарлан нийтлэхэд зориулж тендерийн баримт бичгийг өндөр үнээр худалддаг байсан, цахим тендерийн хувьд энэ зардал багассан бөгөөд цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журамд 50,000 гэж заасан. Энэ төлбөрийг бүх арилжааны банкны цахим төлбөр тооцооны систем ашилгах эрх бүхий хувь хүний картаар төлбөр төлж тендерт материал явуулах эрх үүсдэг болно

Тендерийн баталгаа хэрхэн цуцлах вэ?

Хялбаршуулсан цахим тендерт тендерийн баталгаа гаргасан ба тендерийн баталгаа цуцлах эрх үүссэн үед буюу "Тендер шалгаруулалт" амжилтгүй болсон эсвэл Гэрээ байгуулагдсан бол өөрийн эрхээр нэвтрэн орж, ОРОЛЦСОН ТШ-ЫН ЖАГСААЛТ цэсээр орон баталгаа цуцлах хүсэлтийг гаргасны дараа захиалагч байгууллагад мэдэгдэнэ, захиалагч байгууллага туахйн хүсэлтийг зөвшөөрсөнөөр банк "Тендерийн баталгаа"-г цуцлах боломжтой болно

Тендер хэрхэн илгээх вэ?

Ирүүлж буй тендерт нэгдсэн товъёог үйлдэж түүний дагуу бэлдсэн *.pdf файлын төрөлтэй системд хавсарган ирүүлнэ. Энэ файл бэлтгэхдээ нэг файл нь 15 мегабайт, нийт 100 мегабайт хүртэлх хэмжээтэйгээр бэлтгэнэ.

Өргөдлийн маягт

Доорх линк дээр дарж танилцна уу. https://docs.google.com/document/d/18rpaoxmZuNbZvgLUvJu3Cw7Ncp2gqdYDhpIafnms1rs/edit

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл авсан компаний тендертэй хэрхэн танилцах вэ?

2019 оны 12 сарын 09 өдрийн "ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ"-ын 3.2.7. Үнэлгээний хороо хуулийн 29.1-д заасан мэдэгдэл хүргүүлсэн өдөрт багтаан цахим системд тендер шалгаруулалтын үр дүнг үнэн зөв, бүрэн нийтэлж, шалгарсан тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендерийн нууцлаагүй хэсгийг Сангийн сайдын 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 132 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам”-ын дагуу ил болгох. Ингэхдээ "ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ"-ын 2.5 Энэ журмын 2.4-т заасны дагуу шалгарсан оролцогчийн тендерийн материалыг ил болгох хугацаа нь хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 29.3 дахь хэсэгт зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгосон өдрөөс эхлэн ажлын 5 хоног байна. Жич: Системд үр дүн оруулсан хугацаанаас эхлэн тооцно. Захиалагч талаас үнэлгээний хороо үр дүнгээ цахим системд нийтлэсний дараа Тендерт оролцогч тал оролцож буй тендер шалгаруулалт хэсгээг байгууллагын регистрийн дугаараар холбогдон үзэх боломжтой болох юм

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамж гэж юу вэ?

Цахим худалдан авах ажиллагаанд оролцох этгээд нь захиалагчаас төлбөртэй худалдахаар заасан тендерийн баримт бичгийг урьдчилж татаж авсан, танилцсан эсэхээс үл хамааран тендерийн баримт бичгийн үнийг цахим системээр дамжуулан төлснөөр тендер илгээх эрхтэй болно.

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамж хэдэн төгрөг байдаг вэ?

Захиалагч хуулийн 22.2-т заасныг үндэслэн тендерийн баримт бичгийг үнэгүй олгох эсхүл 50,000.00 /тавин мянга/ төгрөгөөр худалдахаар зааж болно.

Тендер шалгаруулалтын төлчихсөн төлбөрийг буцааж авч болох уу?

Тендерт оролцогч илгээсэн тендерээ буцаасан эсхүл тендер шалгаруулалтад оролцоогүй нь тендерийн баримт бичгийн үнийг буцаан олгох үндэслэл болохгүй.

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамжийг хэрхэн төлөх вэ?

Тендер шалгаруулалтын урилга цэснээс сонирхсон тендер шалгаруулалтын урлигыг хайж олон "Тендерт оролцох" товч дээр дарна. Үүний дараа Онлайн төлбөрийн систем ашиглан И-пин кодтой картаар төлбөр төлнө. Жич: Дансны дугаар оруулах шаардлагагүй.

E-PIN код гэж юу вэ?

Таны карт дээр ил харагдах мэдээлэл бүхий хэн ч таны картыг ашиглан төлбөр хийх эрсдэл учирч болзошгүй. Иймд интернэт үйлчилгээний байгууллагаас онлайн худалдан авалт хийхэд тусгай нууц дугаарыг ашиглах шаардлагатай болдог. Таны санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилготой энэ нууц дугаарыг интернэт ПИН код гэх ба энэ нь таны картын АТМ-ийн пин кодоос ялгаатай байдгийг анхаарна уу. Та өөрийн үйлчлүүлдэг банктай холбогдон И-Пин кодоо авах боломжтой.

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамж төлөхөд байгууллагын нэр дээрх данс эсвэл захирлын картаар төлөх үү?

Тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээд нь хураамжийг И-пин кодтой дурын картаар төлбөр төлөх боломжтой.

Тендер шалгаруулалтын хураамж

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамж гэж юу вэ?

Цахим худалдан авах ажиллагаанд оролцох этгээд нь захиалагчаас төлбөртэй худалдахаар заасан тендерийн баримт бичгийг урьдчилж татаж авсан, танилцсан эсэхээс үл хамааран тендерийн баримт бичгийн үнийг цахим системээр дамжуулан төлснөөр тендер илгээх эрхтэй болно.

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамж хэдэн төгрөг байдаг вэ?

Захиалагч хуулийн 22.2-т заасныг үндэслэн тендерийн баримт бичгийг үнэгүй олгох эсхүл 50,000.00 /тавин мянга/ төгрөгөөр худалдахаар зааж болно.

Тендер шалгаруулалтын төлчихсөн төлбөрийг буцааж авч болох уу?

Тендерт оролцогч илгээсэн тендерээ буцаасан эсхүл тендер шалгаруулалтад оролцоогүй нь тендерийн баримт бичгийн үнийг буцаан олгох үндэслэл болохгүй.

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамжийг хэрхэн төлөх вэ?

Тендер шалгаруулалтын урилга цэснээс сонирхсон тендер шалгаруулалтын урлигыг хайж олон "Тендерт оролцох" товч дээр дарна. Үүний дараа Онлайн төлбөрийн систем ашиглан И-пин кодтой картаар төлбөр төлнө. Жич: Дансны дугаар оруулах шаардлагагүй.

E-PIN код гэж юу вэ?

Таны карт дээр ил харагдах мэдээлэл бүхий хэн ч таны картыг ашиглан төлбөр хийх эрсдэл учирч болзошгүй. Иймд интернэт үйлчилгээний байгууллагаас онлайн худалдан авалт хийхэд тусгай нууц дугаарыг ашиглах шаардлагатай болдог. Таны санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилготой энэ нууц дугаарыг интернэт ПИН код гэх ба энэ нь таны картын АТМ-ийн пин кодоос ялгаатай байдгийг анхаарна уу. Та өөрийн үйлчлүүлдэг банктай холбогдон И-Пин кодоо авах боломжтой.

Тендер шалгаруулалтад оролцох хураамж төлөхөд байгууллагын нэр дээрх данс эсвэл захирлын картаар төлөх үү?

Тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээд нь хураамжийг И-пин кодтой дурын картаар төлбөр төлөх боломжтой.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.