Contract awarding

Бохирын усны машин
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ӨВАТСЗДТГ/20240202007/01/01
Төсөвт өртөг 60,000,000₮
Урилгын дугаар ХӨАБТСЕБС/20240202002/04/01
Төсөвт өртөг 55,217,700₮
Гэрэлт самбар ( 3 ширхэг)
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Үр дүн гарсан
Урилгын дугаар ХОАЦСЗДТГ/20240201008/01/01
Төсөвт өртөг 30,000,000₮
Урилгын дугаар ӨВАТСЗДТГ/20240201004/02/01
Төсөвт өртөг 55,000,000₮
Урилгын дугаар ДГАХААГ/20240202063/03/01
Төсөвт өртөг 50,000,000₮
Урилгын дугаар БХАХААГ/20240102058/03/01
Төсөвт өртөг 250,000,000₮
Урилгын дугаар УВЦТСХХК/20240101003/03/01
Төсөвт өртөг 225,000,000₮
Эко нойл
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ХОАЦСЗДТГ/20240201006/02/01
Төсөвт өртөг 80,000,000₮
Урилгын дугаар ӨМАХБСЗДТГ/20240101008/03/01
Төсөвт өртөг 3,244,587,000₮
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240101451/01/01
Төсөвт өртөг 640,000,000₮
Урилгын дугаар СҮАХААГ/20240101060/01/01
Төсөвт өртөг 331,045,000₮
Гэнэтийн онцгой болон давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэлийн үед гарах зардал
Procuring entity name: Эрдэнэс алт ресурс
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ЭАРХХК/20240102256/02/01
Төсөвт өртөг 1,500,000,000₮
Урилгын дугаар МГТИС/20240202063/01/01
Төсөвт өртөг 25,000,000₮
Урилгын дугаар АРАЖСЗДТГ/20240201055/01/01
Төсөвт өртөг 23,704,500₮
Урилгын дугаар БХБЯ/20240101072/02/01
Төсөвт өртөг 2,052,900,000₮
Урилгын дугаар ХӨАТАСЗДТГ/20240201020/04/01
Төсөвт өртөг 98,612,500₮
Ажлын гутал /Өвөл, зун/ худалдан авах
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар АУЭХС/20240202009/02/01
Төсөвт өртөг 99,350,000₮
Хөдөө аж ахуйн зориулалттай трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Нээгдсэн
Урилгын дугаар БӨАОНӨГ/202311200/02/01
Төсөвт өртөг 250,000,000₮
Урилгын дугаар ТӨАЦСЗДТГ/20240201027/01/01
Төсөвт өртөг 120,000,000₮
Гэнэтийн онцгой болон давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэлийн үед гарах зардал
Procuring entity name: Эрдэнэс алт ресурс
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээгдсэн
Урилгын дугаар ЭАРХХК/20240102256/01/01
Төсөвт өртөг 1,500,000,000₮
(Total: 23488)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.