Procuring Entity

image
10АДСБТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
ЁЗХ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТӨҮГ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АСЭ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЯУТӨЭМТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
БЗДХХҮХАО
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТГ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЗТТТТӨХК
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТҮТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АИХК
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АТТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЧА
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АҮЦ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АЕМЭТ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
image
АДОБАЗ
120
Төлөвлөсөн
23
Зарласан
27
Үр дүн гарсан
Procuring entity name Procuring entity code Budget governor
10АДСБТ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
Ёс зүйн хороо
Ёс зүйн хороо
Procuring entity register: 8448906
ЁЗХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
АТӨҮГ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
АСЭ эмнэлэг
АСЭ эмнэлэг
Procuring entity register: 2261898
АСЭ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
АШУҮИСГААДСАУСХЕБАС БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
ДУААУС БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
АЯУТӨЭМТ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
 Авидын орон
Авидын орон
Procuring entity register: 8023247
БЗДХХҮХАО ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
Авлигатай тэмцэх газар
Авлигатай тэмцэх газар
Procuring entity register: 5120829
АТГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
АБТТСХ А120 МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
АЗТТТТӨХК ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Авто тээврийн үндэсний төв
Авто тээврийн үндэсний төв
Procuring entity register: 5324165
АТҮТ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Автоимпекс ХК
Автоимпекс ХК
Procuring entity register: 2022524
АИХК САНГИЙН САЙД
Автотерминал трейд
Автотерминал трейд
Procuring entity register: 5577799
АТТ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
Агаарын чанарын алба
Агаарын чанарын алба
Procuring entity register: 56
АЧА НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Аж үйлдвэрийн цогцолбор
Аж үйлдвэрийн цогцолбор
Procuring entity register: 5638143
АҮЦ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Ази европийн мон экологи төв
Ази европийн мон экологи төв
Procuring entity register: 8114404
АЕМЭТ ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
АДОБАЗ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
ASDIP ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙД
АБУЦБӨШШБТ БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД
(Total: 3976)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.