Change requested notice

Хайх

Гутал, сүлжмэл түүхий эд материал
Procuring entity name: Газар-Ивээл
Procurement rule: Гэрээ шууд байгуулах арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
Total budget 650,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Гутал, сүлжмэл түүхий эд материал
Procuring entity name: Газар-Ивээл
Procurement rule: Гэрээ шууд байгуулах арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
Total budget 650,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-31
Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ЗГХЭГ/20240102016/01/01
Total budget 1,269,700,000₮
Зарласан огноо 2024-02-28
Хүүхдийн хоол
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ХӨАЧӨСЕБС/20240102002/01/01
Total budget 141,377,000₮
Зарласан огноо 2024-02-22
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number СЭАНЭ/20240102001/01/01
Total budget 1,745,742,200₮
Зарласан огноо 2024-01-25
Хичээл практикийн зардал
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ДГАСШСЕБС5/20240102002/01/01
Total budget 31,187,800₮
Зарласан огноо 2024-02-16
Тээвэр шатахуун ЭМТ
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ХӨАГСЭМТ/20240202002/01/01
Total budget 26,963,900₮
Зарласан огноо 2024-02-20
Тээвэр шатахуун
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number БУАДШТГ/20240202002/01/01
Total budget 21,903,800₮
Зарласан огноо 2024-02-27
Хүнд даацын автомашины тос
Procuring entity name: Эрдэнэт үйлдвэр
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ЭҮТӨҮГ/20240102253/01/01
Total budget 3,563,007,750₮
Зарласан огноо 2024-02-07
Notice number ДОАЭМГ/20240102001/02/01
Total budget 616,772,100₮
Зарласан огноо 2024-02-07
Өндөрширээт сумын сургуулийн барилгын их засвар
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ТӨАХААГ/20240101097/01/01
Total budget 817,435,874₮
Зарласан огноо 2024-02-21
Notice number СБДХААА/20240101001/01/01
Total budget 1,278,847,100₮
Зарласан огноо 2024-02-08
Notice number ГААХААГ/20240102091/01/01
Total budget 3,796,143,310₮
Зарласан огноо 2024-02-07
Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил (13 дугаар хороо)
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ХУДХААА/20240101018/01/01
Total budget 1,140,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-05
ДОТУУР БАЙРНЫ ХҮҮХДИЙН ХООЛ
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ДОАБУСЕБС/20240102002/01/01
Total budget 71,701,600₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Бичиг хэрэг маягт
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ХӨАНЭ/20240202011/01/01
Total budget 28,805,000₮
Зарласан огноо 2024-02-23
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 27 сумын эм, эмнэлгийн хэрэглэл худалдан авах
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ТӨАХААГ/20240102098/01/01
Total budget 5,367,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-14
Notice number БХБЯ/20240101020/01/01
Total budget 14,338,280,000₮
Зарласан огноо 2024-02-05
Мазут
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number ДЦС4/20240102079/01/01
Total budget 3,630,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-22
Авто замын засвар үйлчилгээний машин механизм худалдан авах
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number СБДХААА/20240102019/02/01
Total budget 428,000,000₮
Зарласан огноо 2024-02-07
ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
Гэрээ шууд байгуулах арга
2024-02-28
Published date
650,000,000₮
Total budget
ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
Гэрээ шууд байгуулах арга
2024-01-31
Published date
650,000,000₮
Total budget
ЗГХЭГ/20240102016/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
Published date
1,269,700,000₮
Total budget
ХӨАЧӨСЕБС/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-22
Published date
141,377,000₮
Total budget
СЭАНЭ/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-01-25
Published date
1,745,742,200₮
Total budget
ДГАСШСЕБС5/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-16
Published date
31,187,800₮
Total budget
ХӨАГСЭМТ/20240202002/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-20
Published date
26,963,900₮
Total budget
БУАДШТГ/20240202002/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-27
Published date
21,903,800₮
Total budget
ЭҮТӨҮГ/20240102253/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-07
Published date
3,563,007,750₮
Total budget
ТӨАХААГ/20240101097/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-21
Published date
817,435,874₮
Total budget
ХУДХААА/20240101018/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-05
Published date
1,140,000,000₮
Total budget
ДОАБУСЕБС/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
Published date
71,701,600₮
Total budget
ХӨАНЭ/20240202011/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
Published date
28,805,000₮
Total budget
ДЦС4/20240102079/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-22
Published date
3,630,000,000₮
Total budget
(Total: 47)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.