Tender invitation

Хайх

Notice number ЧДХААА/20240101010/01/01
Total budget 601,721,200₮
Зарласан огноо 2024-01-15
Notice number АРАОНӨГ/202401050/01/01
Total budget 43,556,052₮
Зарласан огноо 2024-01-08
Test/2024/01
Procuring entity name: LTest
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Notice number LT/20240102005/01/01
Total budget 80,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-15
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээлт хийгдсэн үнэлгээ хийж буй
Notice number АНҮТ/20240102003/01/01
Total budget 122,111,800₮
Зарласан огноо 2024-01-15
Авто зам /153 метр/
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Notice number ДААТҮТӨХК/2023102414/03/01
Total budget 187,371,357₮
Зарласан огноо 2024-01-15
Норм, нормативын баримт бичгийн мэдээллийн сангийн программ
Procurement rule: Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Үр дүн гарсан
Notice number БХТ/202301359/03/01
Total budget 30,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-05
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж оношлуур нийлүүлэх /эхний хагас жил/
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээлт хийгдсэн үнэлгээ хийж буй
Notice number ХОАБОЭТ/20240102001/01/01
Total budget 1,550,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Тэжээл бэлтгэх
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Notice number БӨАОНӨГ/202311199/03/01
Total budget 1,100,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number НХААГ/20240103130/01/01
Total budget 250,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number ДОАХААГ/20240201049/01/01
Total budget 37,800,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number ЗТХЯ/20240103083/01/01
Total budget 83,385,365₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Хүнс, хуурай хэрэглэл
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Нээлт хийгдсэн үнэлгээ хийж буй
Notice number БХЯ/202401010/01/01
Total budget 4,373,490,429₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number ХХААХҮЯ/20240202212/01/01
Total budget 50,400,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number ХХААХҮЯ/20240202195/01/01
Total budget 33,600,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number НХААГ/20240103131/01/01
Total budget 276,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number ЧДХААА/20240102021/01/01
Total budget 130,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number ЧДХААА/20240101027/01/01
Total budget 648,131,800₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Салбар төмөр зам арчлалтын ажил
Procurement rule: Харьцуулалтын арга
Үр дүн гарсан
Notice number ШТШАБ/20240203058/01/01
Total budget 48,960,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Notice number ЗТХЯ/20240101075/01/01
Total budget 22,661,790,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
Монголын Хүүхдийн ордонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж
Procurement rule: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Үр дүн гарсан
Notice number НХААГ/20240102112/01/01
Total budget 250,000,000₮
Зарласан огноо 2024-01-12
LT/20240102005/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-01-15
Published date
80,000,000₮
Total budget
АНҮТ/20240102003/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-01-15
Published date
122,111,800₮
Total budget
ДААТҮТӨХК/2023102414/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2024-01-15
Published date
187,371,357₮
Total budget
БХТ/202301359/03/01
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
2024-01-05
Published date
30,000,000₮
Total budget
БӨАОНӨГ/202311199/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2024-01-12
Published date
1,100,000,000₮
Total budget
БХЯ/202401010/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-01-12
Published date
4,373,490,429₮
Total budget
ШТШАБ/20240203058/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-01-12
Published date
48,960,000₮
Total budget
НХААГ/20240102112/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-01-12
Published date
250,000,000₮
Total budget
(Total: 3344)
records found

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.