Тодруулга

ЭҮТӨҮГ/20240102115/02/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 05 цаг 05 минут

Сайн байна уу?

Тендер шалгаруулалтыг түдгэлзүүлсэн тухай албан бичгийг хавсралтаас харна уу.

ЭҮТӨҮГ/202402021216/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 04 цаг 11 минут

Түр хугацаагаар түдгэлзүүлэх тухай албан бичгийг хавсралтаас харна уу.

ШО/20240102236/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 03 цаг 49 минут

Сайн байна уу

2023 онд гэж заасан болохоор гэрээ 2023 онд байгуулагдсан байх шаардлагатай. Харин гэрээ дүгнэсэн акт 2023-2024 онд дүгнэгдсэн байж болно

НХААГ/20240101476/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 03 цаг 11 минут

Тус ажлыг гүйцэтгэхэд 2.8.2.1.1 5км хүртэлх хатуу хучилттай зам барих тусгай зөвшөөрөлтэй оролцогчыг тооцно.

НХААГ/20240101457/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 03 цаг 11 минут

Тус ажлыг гүйцэтгэхэд 2.8.2.1.1 5км хүртэлх хатуу хучилттай зам барих тусгай зөвшөөрөлтэй оролцогчыг тооцно.

НХААГ/20240101477/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 03 цаг 11 минут

Тус ажлыг гүйцэтгэхэд 2.8.2.1.1 5км хүртэлх хатуу хучилттай зам барих тусгай зөвшөөрөлтэй оролцогчыг тооцно.

ЭҮТӨҮГ/20240102174/02/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 03 цаг 07 минут

Захиалагчийн шийдвэрийг түр хугацаагаар түдгэлзүүлсэн тухай

ЭМГЛ/20240102055/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 12 цаг 17 минут

Тус газраас 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр зарласан ЭМГЛ/20240102055 дугаартай “Геологи, уул уурхайн програм хангамж” төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдээс тоо хэмжээтэй холбоотой тодруулга ирүүлсэн тул “Эрдэнэс Монгол” ХХК-аас тодруулгын хариу ирүүлэх хүртэл тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна.

ЭОТХХК/20240101004/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 09 цаг 09 минут

The English version of the Standard Bidding Document for the update and revision of the feasibility study of “Kherlen Toonot” project is attached in this section.

ЭҮТӨҮГ/20240101730/01/01 2024 оны 07 сарын 16 -ны өдрийн 08 цаг 24 минут

Хавсралтаар хариуг хүргүүлсэн болно.

2024-07-16
ЭҮТӨҮГ/20240102221/01/01 2024 оны 07 сарын 09 -ны өдрийн 06 цаг 15 минут

Сайн банйа уу

Тендерийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтын дагуу байна.

ЭҮТӨҮГ/20240102221/01/01 2024 оны 07 сарын 09 -ны өдрийн 06 цаг 15 минут

Сайн банйа уу

Тендерийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтын дагуу байна.

ЭҮТӨҮГ/20240102220/01/01 2024 оны 07 сарын 09 -ны өдрийн 06 цаг 15 минут

Сайн банйа уу

Тендерийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтын дагуу байна.

ЭҮТӨҮГ/202401011285/01/01 2024 оны 07 сарын 09 -ны өдрийн 05 цаг 59 минут

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД

Захиалагчийн шийдвэр

гаргах хугацааг сунгах тухай

 

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан ЭҮТӨҮГ/202401011285 дугаартай “Засвар, механикийн заводын Механик цехийн өргөтгөлийн ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт оролцогчоос Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.6 дахь хэсэг, Сангийн яамны 2023 оны А/253 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Тендер шалгаруулалтын гомдол хянан шийдвэрлэх журам” (цаашид “журам” гэх)-ын 4.1-д заасны дагуу гомдол гаргасан.

Тус гомдлын дагуу Сангийн яам 2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 03/5502 дугаартай албан бичгээр дээрх хуулийн 59.10-т заасан шийдвэр гаргасан тул мөн хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.3 дахь заалтыг үндэслэн захиалагчийн шийдвэр гаргах хугацааг ажлын 15 хоногоор сунгаж байгааг мэдэгдье.

ЭҮТӨҮГ/20240102221/01/01 2024 оны 07 сарын 09 -ны өдрийн 04 цаг 52 минут

Сайн байна уу

Тендерийн баримт бичигт заасны дагуу байна.

ЭТТХК/20240103100/01/01 2024 оны 07 сарын 09 -ны өдрийн 04 цаг 51 минут

Тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүдэд

Тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна. 

ЭҮТӨҮГ/202401021261/01/01 2024 оны 07 сарын 09 -ны өдрийн 04 цаг 39 минут

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД

 

 

Тендер шалгаруулалтыг түдгэлзүүлсэн тухай

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Гүүрэн кран +” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭҮТӨҮГ/202401021261 дугаартай тендерт оролцсон “МОКСАН” ХХК-аас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1 дэх заалт, Сангийн яамны 2023 оны А/253 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Тендер шалгаруулалтын гомдол хянан шийдвэрлэх журам” (цаашид “журам” гэх)-ын 4.1-т заасны дагуу гомдол гаргасан тул Сангийн яамнаас хуулийн 59.6 дахь заалтийг үндэслэн гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааг 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрөөс эхлэн түдгэлзүүлсэн болохыг үүгээр мэдэгдье.

Гомдлыг хянан шийдвэрлэх хугацаанд хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.7 дахь хэсэгт заасан хугацаа зогсох болно.

2024-07-09
(总: 2988)
显示相关记录

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.