A3证书持有者

Т.Тойвгоо ТАНАА

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх
СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ
сургалтанд амжилттай оролцсон тул ГЭРЧИЛГЭЭ олгов.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар

2023/А3-3519
ЧВ*1042*14

2023 оны 12 сарын 07 -ны өдөр
Хүчинтэй хугацаа: 3 жил
Улаанбаатар хот

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.